Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
18°
Czwartek
18°
 
Środa, 27 maja 2020 r.
Imieniny obchodzą: Augustyn, Julian, Jan, Juliusz, Magdalena, Amanda

XIX sesja VIII kadencji Rady Miasta

Przewodniczący Rady Miasta Tomaszów Lubelski
Informuję mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski, iż w dniu 28 maja 2020 roku o godzinie 15.30 odbędą się obrady XIX sesji VIII kadencji Rady Miasta, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim

21.05.2020 więcej »

Komunikat Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski

KOMUNIKAT

Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski

Od dnia 12 maja 2020 r. wznawia funkcjonowanie Kasa Urzędu Miasta, czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-13.30
Klienci będą przyjmowani pojedynczo po uprzedniej dezynfekcji rąk.
Wejście do kasy od strony parkingu przy ul. Żeromskiego.


Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich przy ul. Lwowskiej 53 umożliwiają interesantom załatwianie spraw w budynku za pośrednictwem domofonu – wejście od strony północnej.


Sprawy, które nie wymagają osobistego udziału interesanta prosimy załatwiać:
telefonicznie: sekretariat - 84 664 37 40,
za pośrednictwem poczty elektronicznej – umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl
lub platformy ePUAP  (/0544axffa5/SkrytkaESP).


Wszelkie dokumenty i wnioski można złożyć w Urzędzie Miasta przy ul. Lwowskiej 57 - wrzucając kopertę do specjalnego pojemnika.


Do odwołania wstrzymane są przyjęcia interesantów przez Burmistrza, które odbywały się w każdy wtorek.

Nr rachunku bankowego Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski

06 9639 0009 2001 0014 2960 0001 BS w Tomaszowie Lubelskim

INFORMACJE BURMISTRZA MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

INFORMACJE BURMISTRZA MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI
DOTYCZĄCE KORONAWIRUSA SARS-COV-2

07.04.2020 więcej »

ZARZĄDZENIA WOJEWODY LUBELSKIEGO

ZARZĄDZENIA WOJEWODY LUBELSKIEGO
DOTYCZĄCE KORONAWIRUSA SARS-COV-2

11.03.2020 więcej »

Aktualności

Działaj lokalnie

25.05.2020

Narada Burmistrza Miasta z dyrektorami samorządowych szkół

W dniu 21.05.2020 r. odbyła się narada Burmistrza Miasta z dyrektorami samorządowych szkół podstawowych w związku z łagodzeniem ograniczeń w oświacie, wprowadzonych w celu zwalczania i minimalizowania skutków epidemii COVID-19

22.05.2020 więcej »

Euroregion Roztocze

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Samorządów Euroregion RoztoczeW dniu 20 maja 2020 r. w Tomaszowie Lubelskim odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze

21.05.2020 więcej »

Nabór ankiet informacyjnych


Miasto Tomaszów Lubelski prowadzi ciągły nabór ankiet informacyjnych na listę rezerwową w ramach projektu  pn. „Odnawialne Źródła Energii w Mieście Tomaszów Lubelski"

19.05.2020 więcej »

Otwarcie PSZOK

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim informuje, że od dnia 11.05.2020 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Petera 65 w Tomaszowie Lubelskim będzie otwarty dla mieszkańców.
PSZOK otwarty będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 do 15:00

08.05.2020 więcej »

Respirator dla Szpitala w Tomaszowie Lubelskim

Wojciech Żukowski Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski włączył się w akcję zorganizowaną przez Rycerzy Kolumba z Tomaszowa Lubelskiego pod hasłem "Respirator dla Szpitala w Tomaszowie Lubelskim"

08.05.2020 więcej »

Podpisanie umowy

W dniu 8 maja 2020 roku została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim na realizację zadania drogowego pn. Budowa drogi gminnej Nr 111875L ul. Robotniczej od km 0+010 do km 0+636 w Tomaszowie Lubelskim

08.05.2020 więcej »

UWAGA WŚCIEKLIZNA!

UWAGA WŚCIEKLIZNA!
Burmistrz Miasta informuje, że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim po stwierdzeniu wścieklizny u lisa w miejscowości Sabaudia, Rozporządzaniem nr 2 ogłosił miasto Tomaszów Lubelski obszarem zagrożonym wścieklizną zwierząt.

06.05.2020 więcej »

Odnawialne Źródła Energii

Dzisiaj, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego została podpisania umowa na dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii w Mieście Tomaszów Lubelski” złożonego w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19, w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE RPO WL na lata 2014-2020. Wartość projektu: 5 647 700,40 zł. Dofinansowanie: z UE 3 109 428,00 zł.

06.05.2020 więcej »

229 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W dniu 3 maja 2020 r. z powodu sytuacji związanej z epidemią COVID-19 nie odbyły się oficjalne uroczystości w związku z przypadającą, 229 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja

04.05.2020 więcej »

Kryta pływalnia

Za kilka miesięcy zostanie oddana do użytku mieszkańcom długo oczekiwana kryta pływalnia.
Zamieszczamy zdjęcia prezentujące zaawansowanie prac budowanych przy Al. Sportowej w Tomaszowe Lubelskim (stan na kwiecień 2020).

30.04.2020 więcej »

Budowa dróg

W dniu 27 kwietnia 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Lubelskim Lechem Sprawką, a Burmistrzem Miasta Wojciechem Żukowskim o dofinansowaniu z budżetu państwa inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej Nr 111875L ul. Robotniczej od km 0+010 do km 0+636 w Tomaszowie Lubelskim. Przedmiotowe zadanie będzie realizowane w roku bieżącym w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (nabór 2020 – zadanie jednoroczne). W dniu 8 maja 2020 roku zostanie podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim na realizację zadania. Zakres robót obejmuje budowę kanalizacji burzowej, oświetlenie uliczne wraz z usunięciem kolizji energetycznych oraz wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej. Inwestycja ta daje możliwości rozwoju terenów inwestycyjnych w północno – wschodniej części miasta

30.04.2020

Maraton biblijny


Transmisja rozpocznie się 30.04.2020 r. o godz.12:30

30.04.2020

Święto Flagi i rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski
o nadchodzącym Święcie Flagi
oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

29.04.2020

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z przypadającym w dniu 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej mieszkańcy Tomaszowa Lubelskiego, którzy nie posiadają flag narodowych mogą je otrzymać w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski.
Flagi będę rozdawane w budynku dawnego Sejmiku Powiatowego ul Lwowska 53, wejście od parkingu, w terminie od wtorku 28.04.2020 r. do czwartku 30.04.2020 r. w godzinach od 8:00 do 15:00 do wyczerpania zapasów.

BIAŁO-CZERWONA

27.04.2020

Maseczki docierają do mieszkańców

Od 9 kwietnia w mieście Tomaszów Lubelski trwa akcja dostarczania mieszkańcom maseczek zakupionych przez Urząd Miasta Tomaszów Lubelski

16.04.2020 więcej »

„Zdalna Szkoła” – 60 tys. na zakup laptopów

Miasto Tomaszów Lubelski otrzymało dofinansowanie w wysokości 60.000,00 zł w ramach rządowego projektu „Zdalna Szkoła” na zakup laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji
logotypy

09.04.2020 więcej »

Dezynfekcja przestrzeni publicznych

W związku z pandemią koronawirusa, na terenie miasta Tomaszów Lubelski od dnia 8 kwietnia 2020 r. rozpoczęła się dezynfekcja przestrzeni publicznych

08.04.2020 więcej »

Przyłbice ochronne

Wspólnymi siłami tworzymy przyłbice ochronne dla pracowników szpitali i służb

08.04.2020 więcej »

Przyłbice ochronne dla szpitala

Do szpitala w Tomaszowie Lubelskim trafiły kolejne przyłbice ochronne które pomagają w walce z koronawirusem

07.04.2020 więcej »

Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza

Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza do zgłaszania propozycji przedsięwzięć i projektów o strategicznym znaczeniu, których realizacja wpłynęłaby na dynamizację rozwoju regionu lubelskiego

26.03.2020 więcej »

Informacja PGKiM Sp. z o.o. w Tomaszowie Lub.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii koronowirusa SARS-CoV-2 oraz ochrony naszych Klientów i Pracowników informuje, że od dnia 23 marca 2020 roku do odwołania, zmuszone jest zamknąć Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tomaszowie Lub. przy ul. Petera 65

23.03.2020 więcej »
---