Tomaszów Lubelski - Zaprasza
H O T E L     D O     S P R Z E D A N I A
Kompleks Sportowo-Rekreacyjny
"BIAŁA GÓRA"
uruchomił działalność

Tomaszowski Dom Kultury zaprasza na
XIV Powiatowy Przegląd
Kolęd i Pastorałek

20 stycznia 2013 r., godz. 15.00, sala teatralna TDK

XXVII OGÓLNOPOLSKI NARCIARSKI
BIEG HETMAŃSKI

Tomaszów Lubelski, 13 stycznia 2013 r.

Tomaszowski Dom Kultury
zaprasza na koncert z okazji
21. Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

13 stycznia 2013 r., godz. 16.00

Noworoczne spotkanie Burmistrza Wojciecha Żukowskiego z karatekami z Tomaszowskiego Klubu Karate Tradycyjnego
10 stycznia 2013 r.

Spotkanie Burmistrza Miasta Wojciecha Żukowskiego z nauczycielami wychowania fizycznego - trenerami piłki siatkowej prowadzącymi szkolenie w ramach działającego przy Gimnazjum Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego (S.O.S)
10 stycznia 2013 r.

Składam serdecznie podziękowania za otrzymane życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Dziękuję za pamięć i miłe słowa, które nadeszły w ogromnej ilości i będą nas pozytywnie motywować do pracy na rzecz naszego miasta w 2013 roku.

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski
Wojciech Żukowski


Inauguracja zawodów BIEG NA IGRZYSKA 2013
z udziałem narciarzy MULKS "Tomaszów Lubelski"

4-5 stycznia 2013 r.

Bolesław Cisło - Zasłużony dla Tomaszowa Lubelskiego
4 stycznia 2013 r.

BURMISTRZ MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2013 rok

BURMISTRZ MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013

BURMISTRZ MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury na rok 2013

BURMISTRZ MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
i sportu na rok 2013

Biegi narciarskie Siwa Dolina
Termin: 23 grudnia 2012 r.

Betlejemskie Światełko Pokoju
w Tomaszowie Lubelskim

19 grudnia 2012 r.

Spotkanie opłatkowe
w Świetlicy Środowiskowej "Krokus"

19 grudnia 2012 r.

Pracownia Stosowanej Ekologii Roślin w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie wraz
z Fundacją "Palący Problem - HERACLEUM" przedstawiają
Wstępny Raport z Ogólnopolskiego Spisu Powszechnego Barszczu Sosnowskiego
i Barszczu Olbrzymiego 2012

APEL DO MIESZKAŃCÓW

W związku z rozpoczęciem przez Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim akcji zimowego utrzymania dróg gminnych gminy miejskiej oraz dróg wewnętrznych, będących własnością Urzędu Miasta, prosi się mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski o współpracę ze służbami miejskimi i nie pozostawianie pojazdów na jezdniach. Pozostawione pojazdy uniemożliwiają odśnieżanie i posypywanie dróg miejskich co w następstwie stanowi zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Kierownik MZD
inż. Andrzej Dmitroca

XXIX SESJA RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

31 rocznica wprowadzenia stanu wojennego
13 grudnia 2012 r.

TKS TOMASOVIA
zaprasza na:
GWIAZDKOWY HALOWY TURNIEJ
PIŁKI NOŻNEJ SENIORÓW
O PUCHAR PREZESA TKS TOMASOVIA
Biegi narciarskie Pierwszy Śnieg
Termin: 16 grudnia 2012 r.

TKS TOMASOVIA
zaprasza na:
I MIKOŁAJKOWY
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

CHŁOPCÓW ROCZNIKA 2004 O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "TOMASOVIA"
W TOMASZOWIE LUBELSKIM
ZAPRASZA NA
BAL SYLWESTROWY

Uczennice Szkoły Podstawowej Nr 3 im. doktora Janusza Petera laureatkami ogólnopolskiego konkursu plastycznego w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"
11 grudnia 2012 r.

Konkurs plastyczny poszerzający wiedzę na temat projektu "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"
19-30 listopada 2012 r.

O G Ł O S Z E N I E

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski przypomina, że do obowiązków właścicieli, zarządców nieruchomości należy:

- uprzątnięcie śniegu, lodu i błota z ciągów pieszych /chodnika/ które przylegają do nieruchomości,

- usuwaniu sopli oraz nawisów śnieżnych z dachów budynków które przylegają do ciągów pieszych.

Burmistrz Miasta
Wojciech Żukowski

II sesja III kadencji Młodzieżowej Rady Miasta
29 listopada 2012 r.

Obchody 182 rocznicy wybuchu
Powstania Listopadowego
w Tomaszowie Lubelskim

28 listopada 2012 r.

Obchody jubileuszu 50-lecia Muzeum Regionalnego im. doktora Janusz Petera połączone z otwarciem wystawy archeologicznej pt. "Czerwień gród między Wschodem a Zachodem"
28 listopada 2012 r.

Spotkanie jubileuszowe z okazji 50-lecia działalności Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego im. doktora Janusza Petera
26 listopada 2012 r.

Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne
im. doktora Janusza Petera zaprasza na wystawę
BITWA POD STOCZKIEM 14 II 1831 DAWNIEJ I DZIŚ

Wystawa czynna od 29.11.2012 r. do 31.01.2013 r.
w d. Sejmiku Powiatowym, ul. Lwowska 53

Drużyna TKS "Tomasovia"
mistrz rundy jesiennej III ligi lubelsko-podkarpackiej seniorów w piłce nożnej
na spotkaniu w Urzędzie Miasta

23 listopada 2012 r.

Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne
im. doktora Janusza Petera
zaprasza na
SPOTKANIE JUBILEUSZOWE
z okazji 50-lecia działalności Towarzystwa

Informujemy, że Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli jest Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym Populację Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

W ciągu ostatnich 2 lat 1824 z 3174 kobiet w wieku 50-69 lat, zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Tomaszów Lubelski, wykonało profilaktyczne badania mammograficzne (co stanowi 57,47 %).

Mamy nadzieję, że działania promocyjne, które wspólnie realizujemy poprawią zgłaszalność kobiet na profilaktyczne badania mammograficzne.

Umowa na budowę kanalizacji na ulicy Łaszczowieckiej podpisana
informujemy, że w dniu 16 listopada 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu: "Poprawa aktywności gospodarczej terenów inwestycyjnych i podstrefy ekonomicznej poprzez budowę infrastruktury technicznej przy ul. Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim"

Spotkanie w Urzędzie Miasta w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Tomaszowa Lubelskiego w okresie zimowym

Trwają prace nad kalendarzem imprez organizowanych w Tomaszowie Lubelskim w 2013 roku.
Stowarzyszenia i instytucje zainteresowane zamieszczeniem organizowanych przez siebie imprez w kalendarzu, proszone są o nadsyłanie propozycji (nazwa imprezy, termin i miejsce, organizator) do Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta na adres mailowy: jbrodowski@tomaszow-lubelski.pl
do 30 listopada 2012 roku.
Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim zaprasza wszystkich Maturzystów wraz ze Swoimi Wychowawcami do wzięcia udziału w Dniu Otwartych Drzwi, który odbędzie się w dniu 26 listopada 2012 r. (poniedziałek) o godz. 10.30 w Auli im. Idziego Radziszewskiego, ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski i Geneva Trust Polska Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Profilaktyki i Diagnostyki w Gdańsku zapraszają w dniach
28 i 29 listopada 2012 roku na BEZPŁATNE badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat.
Uroczystości z okazji
94. Rocznicy Odzyskania
przez Polskę Niepodległości

11 listopada 2012 r.

Film Rekonstrukcja cz. 1 --> autor - fotofilmpro
Film Rekonstrukcja cz. 2 --> autor - fotofilmpro
Film Rekonstrukcja cz. 3 --> autor - fotofilmpro
Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski

uprzejmie informuje, że od pierwszego listopada 2012 r. rozpoczęła się realizacja projektu "Mosty do wiedzy - programy rozwojowe w Tomaszowie Lubelskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.


WYNIKI KONSULTACJI PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ TOMASZÓW LUBELSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2013 ROK

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY !!!
Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Kwesta pod hasłem
"Odnawiamy żołnierskie groby"

1-2 listopada 2012 r.

I sesja III kadencji
Młodzieżowej Rady Miasta Tomaszów Lubelski

29 października 2012 r.

Z inicjatywy Komendy Hufca ZHP w Tomaszowie Lubelskim, w dniu 1 listopada na tomaszowskich cmentarzach odbędzie się kwesta pod hasłem "Odnawiamy żołnierskie groby".
W tym roku do akcji przyłączyły się samorząd miejski, instytucje, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe.
XXVII SESJA RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski i Przychodnia Profilaktyki i Diagnostyki Obrazowej T.N.N w Białymstoku zapraszają w dniu 16 listopada 2012 roku na BEZPŁATNE badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat.

INFORMACJA
     Informuję, że Urząd Komunikacji Elektronicznej zwrócił się z prośbą o rozpowszechnienie załączonej ankiety wśród mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski, dotyczącej zapotrzebowania na usługi telefonii stacjonarnej, szerokopasmowego Internetu oraz bezpłatnego lub za opłatę niższą niż cena rynkowa dostępu do Internetu świadczonego za pośrednictwem hotspotów w miejscach publicznych.
Przedmiotowa ankieta jest dostępna na stronie internetowej www.uke.gov.pl
Można ją wypełnić elektronicznie.
Ankiety dotyczące zapotrzebowania użytkownikow na usługi:
Ankieta dotycząca zapotrzebowania użytkowników na usługę telefonii stacjonarnej
Ankieta dotycząca zapotrzebowania użytkowników na usługę Internetu szerokopasmowego
Ankieta dotycząca zapotrzebowania użytkowników na hotspoty z dostępem do Internetu w miejscach publicznych świadczone przez gminy/powiaty/województwa
W przypadku pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z pracownikami Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem: (22) 53 49 182
Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Tomaszowie Lubelskim

18 października 2012 r.

Pracownia Stosowanej Ekologii Roślin w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie wraz z Fundacją "Palący Problem - HERACLEUM" organizują
"Ogólnopolski Spis Powszechny Barszczu Sosnowskiego i Barszczu Olbrzymiego 2012"

Uroczystość wręczenia medali
"Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie"

12 października 2012 r.

Spotkanie z nauczycielami w Urzędzie Miasta
z okazji Dnia Edukacji Narodowej

12 października 2012 r.

NEFROTEST w Tomaszowie Lubelskim
Bezpłatne badania pod kątem chorób nerek

WYSTAWA MALARSTWA
INSPIRACJE BIBLIJNE
MILENA MARIA KRENZ

Urząd Miasta ul. Lwowska 53

(dawny Sejmik Powiatowy)

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski
gorąco zaprasza mieszkańców miasta do udziału w organizowanej w dniach 15-27 października 2012 r. akcji porządkowania miasta pod hasłem "Jesienne porządki".

Akcja
"Odpowiedzialny kierowca
- bo jazda to nie zabawa"

Tomaszów Lubelski, 8 października 2012 r.

Tomaszowski Dom Kultury
zaprasza na spektakl poetycko-muzyczny
Ku Czci Ojca Świętego
14 października 2012 r. o godz. 17.00
(sala teatralna TDK)

Uroczystości w rocznicę nadania miastu Tomaszów prawa miejskiego przez króla Zygmunta III Wazę
7 października 2012 r.

XVI Mistrzostwa Świata ITKF w Karate Tradycyjnym
6-7 października 2012 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
Miasta Tomaszów Lubelski
(Sondaż warunków finansowych)

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski i Centrum Diagnostyki i Usług Medycznych MAMMO-MED z Gdańska zapraszają w dniach 7-8 listopada 2012 roku na BEZPŁATNE badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat.

Urząd Miasta w Tomaszowie Lubelskim odda
nieodpłatnie pod opiekę bezpańskie pieski
schwytane na terenie Tomaszowa Lubelskiego

XXVI SESJA RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI


A R C H I W U M       W I A D O M O Ś C I
      

Miasto Tomaszów Lubelski realizuje projekt "Dążąc do doskonałości" - cykl zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych.

                    

Miasto Tomaszów Lubelski otrzymało dotację przyznaną przez Komisję Europejską w ramach Programu "Europa dla Obywateli" Działanie 1 Aktywni obywatele dla Europy Poddziałanie 1.1. Spotkania mieszkańców miast partnerskich.

               

Gmina Miejska Tomaszów Lubelski informuje, że realizacja zadania pn."Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Tomaszów Lubelski" jest dotowana na podstawie umowy nr 120/2012/D/OZ z dnia 16.05.2012 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100 % kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50 % ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III - Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz 50 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Narodowy Fundusz Zdrowia Lubelski Oddział Wojewódzki w Lublinie
Informacja w sprawie zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w woj. lubelskim od dnia 1 stycznia 2011 r. w zakresie porad specjalistycznych, stomatologii,
rehabilitacji i opieki długoterminowej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim przypomina, że zgodnie z art. 40 ust. 13a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami) opłatę roczną za umieszczone urządzenia w pasie drogowym, za kolejne lata, uiścić należy do 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok
Prawdziwa historia - "Smocza Jama"

Projekt pod nazwą Prawdziwa historia - "Smocza Jama" realizowany był przez Miasto Tomaszów Lubelski od 01.08. do 31.12.2010r, i polegał na zakupie wyposażenia, monitoringu oraz zabezpieczenia budynku. Wnioskodawcą jest Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego "Strzelec" Organizacji Społeczno-Wychowawczej Jednostki Strzeleckiej 2019 w Tomaszowie Lubelskim.


System Mierzenia Satysfakcji

     W związku z przystąpieniem Urzędu Miasta do projektu pn. „Sprawny i przyjazny urząd” Petenci załatwiający sprawy w Urzędzie Miasta mogą przedstawić swoją ocenę pracownika obsługującego jego sprawę pobierając kod dostępu w sekretariacie urzędu i wypełniając ankietę zamieszczoną na stronie Internetowej Urzędu Miasta.
Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.
Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski informuje, że Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPEGIEKA Sp. z o.o. w Elblągu w konsorcjum z Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym Sp. z o.o. w Olsztynie na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii dla potrzeb Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych prowadzi prace związane z pozyskiwaniem nazw miejscowości posiadających lokalizację w PRNG oraz weryfikacją i uzupełnieniem nazw obiektów fizjograficznych
Departament Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie realizuje projekt systemowy: „Wsparcie Regionalnego Systemu Innowacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym zaprasza wszystkie osoby z dolegliwościami związanymi z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu do skorzystania z BEZPŁATNYCH usług naszych specjalistów w ramach projektu „Rozmawiam Dotykiem”