ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W MIEŚCIE TOMASZÓW LUBELSKI

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Umowa nr RPLU.04.01.00-06-0143/19-00 o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie instalacji OZE dla prywatnych budynków mieszkalnych zostały podpisane umowy z Wykonawcami na dostawę i montaż instalacji.

  • Część I dostawa, montaż i uruchomienie 46 instalacji kolektorów słonecznych dla prywatnych budynków mieszkalnych – wartość zamówienia na kwotę 435 478,56 zł.
  • Część II dostawa, montaż i uruchomienie 45 instalacji z pompą ciepła powietrzną dla prywatnych budynków mieszkalnych – wartość zamówienia na kwotę 485 514,00 zł.
  • Część III dostawa, montaż i uruchomienie 34 instalacji kotłowni na biomasę (pellet) dla prywatnych budynków mieszkalnych – wartość zamówienia na kwotę 528 465,60 zł.
  • Część IV dostawa, montaż i uruchomienie 342 instalacji fotowoltaicznych dla prywatnych budynków mieszkalnych – wartość zamówienia na kwotę 3 551 364,00 zł.

Mieszkańcy naszego miasta którzy przystąpili do projektu zostaną osobiście poinformowani o wkładzie własnym jaki powinni wnieść na konto projektu. Dokonanie płatności będzie traktowane jako gotowość przystąpienia do montażu instalacji OZE.

Jednocześnie informuję, że w ramach tego postępowania przetargowego został wybrany Wykonawca na dostawę, montaż i uruchomienie 12 instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej – wartość zamówienia na kwotę 1 132 794,33 zł.


Portal poświęcony realizacji projektu
Odnawialne Źródła Energii w Mieście Tomaszów Lubelski

Portal poświęcony realizacji projektu Odnawialne Źródła Energii w Mieście Tomaszów Lubelski