Uchwała nr LIX/618/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia jednorazowego wsparcia rzeczowego „Wyprawka dla Tomaszowskiego Malucha”

https://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/uchwala-lix-618-2023.pdf

Zarządzenie Nr 39/2021 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 15.03.2021 r. w sprawie wzoru wniosku, trybu jego składania oraz składu asortymentowego jednorazowego wsparcia rzeczowego „Wyprawka dla Tomaszowskiego Malucha”

https://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=462&action=details&document_id=1613566

Zarządzenie Nr 88/2022 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 26.10.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru wniosku, trybu jego składania oraz składu asortymentowego jednorazowego wsparcia rzeczowego „Wyprawka dla Tomaszowskiego Malucha”

https://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/0zarz_39_2021_zal_1.pdf

Załącznik nr 1 – wniosek o udzielenie jednorazowego wsparcia rzeczowego „Wyprawka dla Tomaszowskiego Malucha”
https://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/0zarz_39_2021_zal_1.pdf