W Urzędzie Miasta w Tomaszowie Lubelskim otwarto punkt potwierdzania profili zaufanych

Punkt potwierdzenia Profilu Zaufanego

Za zgodą Ministra Cyfryzacji w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski utworzono Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych. W punkcie można potwierdzić, przedłużyć ważność lub unieważnić profile zaufane ePUAP.

Czym jest profil zaufany?

Profil Zaufany ePUAP to darmowy, mobilny podpis elektroniczny do kontaktu z administracją – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Działa on podobnie jak odręczny podpis – identyfikuje osobę, która ten profil wykorzystuje. Wykorzystując Profil Zaufany klient może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do Urzędu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.

Aby utworzyć profil zaufany ePUAP należy:

 1. Założyć konto na stronie epuap.gov.pl.
 2. Złożyć wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP w postaci elektronicznej.
 3. W okresie do 14 dni od daty przesłania wniosku, zgłosić się do Punktu Potwierdzającego w celu potwierdzenia Profilu Zaufanego ePUAP.
 4. Punkt Potwierdzający stwierdza tożsamość osoby wnioskującej na podstawie dowodu osobistego albo paszportu. W zakresie obejmującym: imię, nazwisko, numer pesel, identyfikator użytkownika.
 5. Punkt potwierdzający, po pozytywnej weryfikacji danych, potwierdza profil zaufany ePUAP i odnotowuje to na wydrukowanym wniosku wraz z podaniem czasu potwierdzenia.

Więcej informacji:
Urząd Miasta Tomaszów Lubelski
ul. Lwowska 57
22-600 Tomaszów Lubelski
Wydział Administracyjny – pok. nr 8
tel. 84 664 37 40 w. 54
e-mail: umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl

Dzięki Profilowi Zaufanemu można m.in.:

 • Składać i sprawdzać dokumenty rozliczeniowe w ZUS i US
 • Złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej
 • Zgłosić utratę dokumentu tożsamości
 • Wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • Załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie, Karta Dużej Rodziny, Świadczenie o Funduszu Alimentacyjnym, świadczenie 500+
 • Uzyskać odpis aktu stanu cywilnego
 • Dziesiątki innych spraw.