Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Piątek, 19 października 2018 r.
Imieniny obchodzą: Pelagia, Piotr, Ziemowit, Jan, Paweł, Michalina, Michał

Obwieszczenie o obwodach

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA

TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 7 września 2018 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

07.09.2018 więcej »

Aktualności

Zmieniamy Tomaszów Lubelski

Zmieniamy Tomaszów Lubelski
Czas na "Zielony Rynek"

19.10.2018 więcej »

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego zaprasza mieszkańców miasta na spotkanie w ramach ogólnokrajowego programu „Czyste powietrze”, informujące o możliwości otrzymania dofinansowania na wymianę pieców oraz dociepleń budynków

19.10.2018 więcej »

Konferencja prasowa

W dniu 18 października 2018 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski  odbyła się konferencja prasowa „Doświadczenia i perspektywy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim”

19.10.2018 więcej »

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej

Harmonogram dyżurów

pełnionych przez Miejską Komisję Wyborczą

w Tomaszowie Lubelskim

  Pobierz treść harmonogramu

18.10.2018

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 1 października 2018 r.

o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Miejskie Komisji Wyborczej  Pobierz treść obwieszczenia

18.10.2018

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 1 października 2018 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Tomaszów Lubelski zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej  Pobierz treść obwieszczenia

18.10.2018

Informacja Burmistarza Miasta

Tomaszów Lubelski, 2018-10-16

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski informuje mieszkańców miasta, iż w dniu 21 października 2018 roku w godzinach 7:00 – 21:00 istnieje możliwość skorzystania z pojazdu dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna zostanie dowieziona do lokalu wyborczego i z powrotem do swojego miejsca zamieszkania.

18.10.2018 więcej »

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski

O   B   W   I   E   S  Z   C   Z   E   N   I   E

BURMISTRZA MIASTA

TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 17 sierpnia 2018 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej dla wyborów do Rady Miasta Tomaszów Lubelski oraz wyboru Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

18.10.2018 więcej »

Praca ObKW ds. przeprowadzenia głosowania

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
NR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
ds. przeprowadzenia głosowania
w Tomaszowie Lubelskim
w dniu 21 października 2018 roku
rozpoczynają pracę o godzinie 600.

18.10.2018

Ukazał się nowy numer Rocznika Tomaszowskiego

W dniu 7 października 2018 roku w dawnym Sejmiku Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim podczas uroczystości z okazji 397. rocznicy nadania prawa miejskiego przez Króla Zygmunta III Wazę dla Tomaszowa, Janusz Brodowski - zastępca redaktora naczelnego zaprezentował najnowsze wydawnictwo Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego jakim jest kolejny 7. numer Rocznika Tomaszowskiego

17.10.2018 więcej »

Budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski informuję, że w październiku bieżącego roku rozpoczęły się prace związane z budową obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego

16.10.2018 więcej »

Młodzieżowa Rada Miasta w Tomaszowie Lubelskim

W dniu 15 października 2018 r. w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta kolejnej kadencji

16.10.2018 więcej »

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 15 października 2018 r. odbyło się spotkanie z nauczycielami i pracownikami tomaszowskich szkół podstawowych i przedszkoli

15.10.2018 więcej »

Internet bez barier w Tomaszowie Lubelskim

Rekrutacja do projektu „Internet bez barier w Tomaszowie Lubelskim"
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

15.10.2018 więcej »

100-lecie Odzyskania Niepodległości

100 OSÓB CZYTA DZIECIOM

11 października 2018 r. Przedszkolu Samorządowym Nr 1 im. Jana Brzechwy w Tomaszowie Lubelskim zorganizowano uroczystość w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” i 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

13.10.2018 więcej »

Bieg „100-krotne Dzięki Za Niepodległą”

13.10.2018 więcej »

Program Mieszkanie Plus

W związku z ogromnym zainteresowaniem Programem Mieszkanie Plus, Krajowy Zasób Nieruchomości uruchomił ogólnopolski numer telefonu 801-801-596, pod którym od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 można uzyskać wszelkie informacje o tym programie

12.10.2018

IX Lubelska Gala Turystyki

5 października 2018 roku w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyła się IX Lubelska Gala Turystyki

12.10.2018 więcej »
---