Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Sobota, 1 listopada 2014 r.
Imieniny obchodzą: Julian, Łukasz, Konrad, Seweryn, Wiktoryna

LI sesji VI kadencji Rady Miasta

Przewodniczący Rady Miasta
z
aprasza mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski do uczestniczenia w obradach LI sesji VI kadencji Rady Miasta, które odbędą się w dniu 7 listopada 2014 roku o godzinie 10–ej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta,
przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim

30.10.2014 więcej »

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta
Tomaszów Lubelski
z dnia 22 września 2014 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych i lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika w mieście Tomaszów Lubelski celem przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Tomaszów Lubelski, Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim, Sejmiku Województwa Lubelskiego i Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

22.09.2014 więcej »

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta
Tomaszów Lubelski
z dnia 1 września 2014 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tomaszowie Lubelskim celem przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Tomaszów Lubelski, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

01.09.2014 więcej »

Aktualności

30. rocznica śmierci Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

       W dniu 19.10.2014 r. w kościele pw. ZNMP w Tomaszowie Lubelskim, odbyły się uroczystości zorganizowane z okazji 30. rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana „Solidarności” bestialsko zamordowanego przez służby bezpieczeństwa PRL.
      Organizatorem uroczystości był Zarząd Oddziału NSZZ Solidarność w Tomaszowie Lubelskim.

22.10.2014 więcej »

Gra miejska

22.10.2014

Będzie remont ulicy Piłsudskiego

      W dniu 9 października 2014 roku została zawarta umowa pomiędzy Województwem Lubelskim a Miastem Tomaszów Lubelski w zakresie wzajemnych prac i obowiązków stron przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 853 Majdan Nowy – Tomaszów Lubelski ul. Piłsudskiego w miejscowości Tomaszów Lubelski” na odcinku o długości 0,380 km. Podpisana umowa jest wynikiem dobrej współpracy pomiędzy władzami samorządowymi Województwa Lubelskiego i Miasta Tomaszów Lubelski. Wsparcia przedsięwzięciu udzielił Pan Tomasz Pękalski – członek Zarządu Województwa Lubelskiego - nasz rodak

22.10.2014

Uchwała Nr 5/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej

U C H W A Ł A Nr 5/2014
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 21 października 2014 roku

w sprawie zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Tomaszów Lubelski.

22.10.2014 więcej »

Uchwała Nr 7/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej

U C H W A Ł A Nr 7/2014
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 21 października 2014 roku

w sprawie ustalenia listy i zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski.

21.10.2014 więcej »

Uchwała Nr 6/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej

U C H W A Ł A Nr 6/2014
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 21 października 2014 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Tomaszów Lubelski.

21.10.2014 więcej »

Informacja

I n f o r m a c j a
Miejskiej Komisji Wyborczej w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 21 października 2014 roku

o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miasta Tomaszów Lubelski zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

21.10.2014 więcej »

50 rocznica zawarcia związku małżeńskiego

      Informuje się mieszkańców miasta i gminy Tomaszów Lubelski, którzy w 2014 roku lub w pierwszym półroczu 2015 roku obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego (lub obchodzili już w latach wcześniejszych a nie otrzymali dotychczas medalu za długoletnie pożycie małżeńskie) i są zainteresowani uczestniczeniem w organizowanym jubileuszu o kontakt osobisty lub przez członków i najbliższej rodziny z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 53.

21.10.2014 więcej »

Polska Prowincja

Zapraszamy na ogólnopolski portal www.polskaprowincja.pl promujący mało znane miejsca, atrakcyjne turystycznie, w tym również Tomaszów Lubelski

20.10.2014 więcej »

Informacja

I N F O R M A C J A
o przyznaniu numerów listom kandydatów na radnych do Rady Miasta
Tomaszów Lubelski

17.10.2014 więcej »

Informacja

I N F O R M A C J A
o losowaniu kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych
w mieście Tomaszów Lubelski

17.10.2014 więcej »

Spotkanie Społecznego Tomaszowskiego Komitetu Odnowy Miejsc Pamięci

W dniu 15 października 2014 r. w Urzędzie Miasta z udziałem Burmistrza Miasta Wojciecha Żukowskiego odbyło się spotkanie Społecznego Tomaszowskiego Komitetu Odnowy Miejsc Pamięci

15.10.2014 więcej »

Informacja

INFORMACJA
Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski informuje mieszkańców Miasta, iż w dniu 16 listopada 2014 roku w godzinach 7:00 - 21:00 istnieje możliwość skorzystania z pojazdu dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

13.10.2014 więcej »

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej
spotkanie Burmistrza Miasta z nauczycielami

13.10.2014 więcej »
---