Złote Gody 2024 Złote Gody 2024

Urząd Stanu Cywilnego w Tomaszowie Lubelskim pragnie przypomnieć, iż w związku z ustawą o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) zmieniły się zasady organizacji jubileuszy pożycia małżeńskiego. Obecnie to Pary obchodzące w danym roku kalendarzowym 50-lecie (Złote Gody) ślubu chcące odebrać honorowe odznaczenia mają obowiązek zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu złożenia wniosku o przyznanie medali od Prezydenta RP.

Dotyczy to także Par świętujących 60-lecie oraz 65-lecie małżeństwa. Kierownik USC nie może już inicjować procedury z urzędu. Dlatego niezbędna jest pisemna zgoda samych zainteresowanych.

W przypadku zainteresowania wszczęciem procedury nadania medali (dotyczy to Par obchodzących Złote Gody, zamieszkałe na terenie miasta i gminy Tomaszów Lubelski) należy złożyć wniosek w Urzędzie Stanu Cywilnego w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 53, pok. nr 15, 16 do dnia 31 marca 2024 r.

W celu szczegółowych informacji, zachęcamy Czcigodnych Jubilatów do wcześniejszego kontaktu z naszym Urzędem – nr telefonu: 84 664 27 05

Pliki do pobrania