Herb Tomaszów LubelskiTomaszów Lubelski 2023-11-27

 

Z A P R O S Z E N I E

 

     Zapraszam mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski do uczestniczenia w obradach LXVII sesji VIII kadencji Rady Miasta, które odbędą się w dniu 12 grudnia 2023 roku, o godzinie 14.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim, z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad LXVII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z obrad LXVI sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
 6. Interpelacje i zapytania radnych
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
 8. Sprawy różne
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Tomaszów Lubelski na lata 2024 – 2031
 10. Uchwalenie budżetu miasta na 2024 rok
 11. Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2023 rok
 12. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
 13. Przekazanie środka trwałego w postaci linii kablowych elektroenergetycznych wraz z wszystkimi urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania
 14. Zakończenie obrad LXVII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski

 

 Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Monika Pikuła

 

Zgodnie z § 8 ust. 3 Statutu Miasta Tomaszów Lubelski – transmisja obrazu i dźwięku z obrad Rady Miasta jest dostępna na stronie www.tomaszow-lubelski.pl, a zapis archiwalny na stronie http://tomaszowlubelski.esesja.pl/, https://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/ wybierając odpowiednie posiedzenie Rady Miasta Tomaszów Lubelski