Umiem pływać!

Tomaszowski Klubu Sportowy „Tomasovia” w okresie od dnia 2023-05-01 do dnia 2023-09-30 realizuje zadanie pn. „Umiem pływać!. Zajęcia dla uczniów klas I – III szkół z terenu Miasta Tomaszów Lubelski” w ramach Programu powszechnej nauki pływania 'Umiem pływać’. Naukę pływania dofinansowano ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Adresatami programu będzie grupa 50 uczniów klasy II z niżej wymienionych szkół podstawowych:

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim
  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim
  • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim

Miejsce realizacji programu:

  • Kryta Pływalnia przy Ośrodka Sportu i Rekreacji „Tomasovia”, Aleja Sportowa 8, 22-600 Tomaszów Lubelski.