RFRD Polski Ład

W dniu 22.11.2023 roku został przekazany plac budowy inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr 112080L – ulica Krucza w Tomaszowie Lubelskim.

Zadanie będzie finansowane z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 5 426 728,76 zł i Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 035 000,00 zł.

Wartość umowna przedsięwzięcia to 10 964 696,65 zł.

Zakres zadania obejmuje:

  • rozbudowę drogi od ulicy Starozamojskiej do ul. Łaszczowieckiej,
  • budowę oświetlenia drogowego,
  • budowę kanalizacji burzowej,
  • budowę kanału technologicznego,
  • usunięcie kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych,
  • budowę kanalizacji sanitarnej.

RFRD Polski Ład RFRD Polski Ład