W dniach 1-2 listopada 2023 r. na tomaszowskich cmentarzach odbyła się XI Tomaszowska Kwesta pod hasłem „Odnawiamy żołnierskie groby i miejsca pamięci” organizowana przez Społeczny Komitet Odnowy Miejsc Pamięci w Tomaszowie Lubelskim.

W kweście wzięło udział 173 wolontariuszy.

Dzięki ofiarności darczyńców zebrano kwotę 34.693 zł – to kolejny rekord Składamy podziękowania za zaangażowanie się w kwestę: Burmistrzowi Miasta, Radnym Rady Miasta, pracownikom Urzędu Miasta, Dyrektorowi oraz pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim, Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektorom oraz pracownikom Przedszkoli Samorządowych oraz Szkół Podstawowych, pracownikom Świetlicy Środowiskowej „Krokus”, Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej, Dyrektorowi  Tomaszowskiemu Domu Kultury oraz pracownikom, Harcerzom ZHR i ZHP, Strzelcom JS 2019, rekonstruktorom z Tomaszowskiego Tomaszowski Szwadron im. 1-go Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza, Grupa Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej Tomaszów Lubelski, uczniom szkół podstawowych oraz indywidualnym wolontariuszom.

Prosimy o nadsyłanie informacji o potrzebie remontu kolejnych miejsc pamięci. Informacje przyjmuje Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych  Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim. Informacje można przesyłać na adres e-mail: umpromocja@tomaszow-lubelski.pl tel. 84 664 39 93.