Uroczystości upamiętniające Powstanie Styczniowe

5 lutego przypada rocznica tzw. „Krwawego Dnia w Tomaszowie Ordynackim”. Był to akt zemsty wojsk carskich na mieszkańcach Tomaszowa wówczas nazywanego Ordynackim, za pomoc powstańcom.

Przy ulicy Żeromskiego gdzie stoi krzyż upamiętniający ofiary tej krwawej rzezi delegacje złożyły kwiaty.

Posterunek honorowy wystawiła Jednostka Strzelecka 2019 im. Gen. Tadeusza Piskora ZS „Strzelec” OSW.

Kolejnym zaplanowanym punktem uroczystości była msza święta w intencji ofiar Powstania Styczniowego, poprzedzona odśpiewaniem kilku swoich utworów przez Andrzeja Kołakowskiego.

Na zakończenie tej części obchodów zapalono zniczy przy kolumnie pamięci powstań narodowych.