Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Miasto Tomaszów Lubelski, w okresie od  01.05.2023 r. do dnia 30.11.2023 r., realizuje zadanie pn. „Renowacja oraz zagospodarowanie przestrzeni miejsca pamięci ku czci Tadeusza Kościuszki” z środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu Rządowego Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju, w kwocie: 117 500,00 zł.

 

Zadanie pn. „Renowacja oraz zagospodarowanie przestrzeni miejsca pamięci ku czci Tadeusza Kościuszki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.