PRZYSIĘGA TOMASZOWSKICH TERYTORIALSÓW

W niedzielę 21 października w północno-zachodniej pierzei Rynku, blisko 150 ochotników, którzy zdecydowali się podjąć służbę wojskową w 19. Nadbużańskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, złożyło uroczysta przysięgę. Po szesnastu dniach udziału w intensywnych ćwiczeniach ochotnicy pochodzących z powiatu tomaszowskiego i sąsiednich, w większości kobiety, podjęli służbę w batalionie lekkiej piechoty, którego siedziba mieścić się będzie w Poturzynie. Wojsko zostanie tam zakwaterowane w budynku po byłej szkole, gdzie jeszcze w grudniu br. zostaną zakończone prace adaptacyjne z przeznaczeniem na koszary.

Zadaniem tomaszowskich terytorialsów, nawiązujących do tradycji przedwojennego Korpusu Ochrony Pogranicza, stacjonujących w przygranicznej miejscowości, jest strzeżenie bezpieczeństwa mieszkańców i wsparcie Straży Granicznej.

W uroczystości złożenia przysięgi przez żołnierzy 192. batalionu lekkiej piechoty 19. Nadbużańskiej Brygady Obrony Terytorialnej obok licznie przybyłych rodzin żołnierzy, kompanii honorowej wystawionej przez 3. Zamojski batalion Zmechanizowany, Orkiestry Wojskowej z Rzeszowa, mieszkańców miasta i okolic, uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych: burmistrz miasta Wojciech Żukowski i starosta powiatu Henryk Karwan oraz poseł Sławomir Zawiślak, który mimo nawału obowiązków znalazł czas, by wziąć udział w tym wydarzeniu. Licznie reprezentowane było dowództwo – kadra oficerska 192. Batalionu i 19. Nadbużańskiej Brygady WOT.

Uroczystości związane ze złożeniem przysięgi odbyły się z zachowaniem ceremoniału wojskowego, a zapoczątkowało je podniesienie przy dźwiękach hymnu narodowego flagi na maszt. Następnie miały miejsce okolicznościowe wystąpienia dowódców pododdziałów, eksponujących w swej treści rozwój i zadania 19. BOT oraz zalety tej służby dla ochotników. Z kolei nastąpił podniosły moment złożenia przysięgi wojskowej, zaś czterech najbardziej zasłużonych żołnierzy składało je na sztandar 2. Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu. Akt złożenia przysięgi zakończono zbiorowym okrzykiem „Zawsze gotowi! Zawsze blisko!”. Po błogosławieństwie udzielonym żołnierzom WOT przez kapelanów rzymskokatolickiego i rytu prawosławnego został odczytany list ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka.

 Kolejnym elementem uroczystości związanym ze złożeniem przysięgi było wręczenie aktów awansowych żołnierzy WOT na pierwszy stopień podoficerski, co odbyło się z udziałem rodzin terytorialsów, a tę część wydarzenia zakończyły akty mianowania oficerów na kolejny stopień. Wystąpienia burmistrza miasta i starosty oraz posła Sławomira Zawiślaka obok gratulacji wyrażały także satysfakcję z powrotu Wojska Polskiego do służby na terenie powiatu i związanym z tym wzrostem poczucia bezpieczeństwa mieszkańców przed ewentualnym zagrożeniem militarnym. Po odśpiewaniu pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego – Marsz I Brygady, uroczystość zakończyła defilada pododdziałów oraz zaproszenie ochotników do Wojskowego Centrum Rekrutacji, obejrzenia ekspozycji broni i na poczęstunek wojskową grochówką.