Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

mrips

Miasto Tomaszów Lubelski/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim informuje, że  Minister Rodziny i Polityki Społecznej  ogłosił Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. Dziećmi do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.
  2. Osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych Program ma zapewnić czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

W związku z powyższym, zapraszamy osoby zainteresowane z terenu Miasta Tomaszów Lubelski do zgłaszania potrzeb w przedmiotowym zakresie  do dnia 15 listopada 2023 r. osobiście lub telefonicznie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim, ul. Papieża Jana Pawła II 12, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. 84 665 97 94.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy w formie opieki wytchnieniowej. Przyznanie wsparcia będzie możliwe po uzyskaniu przez Miasto Tomaszów Lubelski środków finansowych na realizację Programu.