Polsko- Szwajcarski Program Rozwoju Miast

Dnia 08.07.2024 r. w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z Zastępcą Burmistrza Miasta, Dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji, Dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej, przedstawicielem Tomaszowskiego Domu Kultury oraz Naczelnikiem i Pracownikami Wydziału Oświaty oraz Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie przygotowania do naboru projektów w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. Program finansowany jest z Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych Państw Członkowskich Unii Europejskiej w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie Unii Europejskiej.

Do udziału w naborze projektów uprawnione są miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze, wskazane w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 jako obszar strategicznej interwencji. W wykazie 139 miast znalazł się również Tomaszów Lubelski.

Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast ma przyczynić się do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w średnich polskich miastach i pomiędzy nimi. Etapowi realizacji projektów w miastach będzie towarzyszyła współpraca bilateralna pomiędzy miastami polskimi i szwajcarskimi, mająca na celu wzajemną wymianę doświadczeń z zakresu zarządzania strategicznego i realizacji konkretnych działań rozwojowych.

Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast jest finansowany w 85% z Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz w 15% z budżetu państwa.

Polsko- Szwajcarski Program Rozwoju Miast Polsko- Szwajcarski Program Rozwoju Miast