PODSUMOWANIE KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO ŻACZEK 2024

3 czerwca 2024 r. w Urzędzie Miasta odbyło się podsumowanie Konkursu Ortograficznego „Żaczek”, którego adresatami byli uczniowie klas piątych i szóstych szkół podstawowych powiatu tomaszowskiego.

Patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego Pan Wojciech Żukowski, który wspierał organizatorów konkursu – Szkołę Podstawową nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim oraz Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli reprezentowane przez Panią Barbarę Jaszak.

52 uczestników konkursu wykazało się umiejętnościami poprawnej pisowni ortograficznej. Trzeba przyznać, że poziom wiedzy i umiejętności uczniów w tak trudnej dyscyplinie jaką jest ortografia, był w tym roku bardzo wysoki.

Oto najlepsi z najlepszych:

Mistrz Ortografii

  • Julia Krupa, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Podhorcach, opiekun p. Elżbieta Kobielarz

Laureaci:

  • Władysław Celiński, Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Machnowie Nowym, opiekun p. Monika Gmoch
  • Bartosz Buczkowski, Szkoła Podstawowa nr 3 im. dra. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, opiekun p. Marzena Wnuk-Więcławek
  • Ewa Forlańska, Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu, opiekun p. Barbara Malec
  • Marlena Hałasa, Zespół Szkół Publicznych w Suścu, opiekun p. Barbara Jarczak
  • Lena Tychlowiec, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Michalowie, opiekun p. Joanna Piłat
  • Adrianna Korzeń, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Podhorcach, opiekun p. Elżbieta Kobielarz
  • Wiktoria Zielińska, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim, opiekun p. Renata Śrutwa-Krupa
  • Emilia Szulik, Szkoła Podstawowa im. gen. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej, opiekun p. Joanna Łuszczyńska-Lewko
  • Tomasz Pisarczyk, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim, opiekun p. Dorota Wysocka
  • Szymon Iskierka, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Ulhówku, opiekun p. Barbara Gardias-Tarała
  • Magdalena Kostrubiec, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Ulhówku, opiekun p. Jolanta Wojciechowska

Finaliści:

  • Klaudia Lewandowska, Szkoła Podstawowa nr 3 im. dra. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, opiekun p. Joanna Łuszczyńska- Lewko
  • Maria Zdybel, Szkoła Podstawowa nr 3 im. dra. Janusza Petera w Tomaszowie, opiekun p. Małgorzata Żmuda
  • Hubert Ciechaniewicz, Szkoła Podstawowa nr 3 im. dra. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, opiekun p. Małgorzata Żmuda
  • Zofia Dorowolska, Szkoła Podstawowa nr 3 im. dra. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, opiekun p. Joanna Łuszczyńska- Lewko
  • Bartosz Kuropatnicki, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim, opiekun p. Dorota Wysocka
  • Oskar Hawryluk, Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Krynicach, opiekun p. Anna Parfin
  • Joanna Ostaszewska, Szkoła Podstawowa im. gen. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej, opiekun p. Joanna Łuszczyńska-Lewko
  • Hanna Wójtowicz, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Suścu, opiekun p. Barbara Jarczak
  • Bartłomiej Korob, Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Bełżcu, opiekun p. Joanna Gmoch

Wszystkim uczestnikom gratulujemy odwagi zmierzenia się z zawiłościami polskiej ortografii i zapraszamy do udziału w Konkursie Ortograficznym „Żaczek” za rok.