Młodzieżowa Rada Miasta w Tomaszowie Lubelskim

W dniu 6 listopada 2023 r. w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta. Radni Młodzieżowej Rady Miasta złożyli ślubowanie, a następnie Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski, Przewodnicząca Rady Miasta Monika Pikuła wręczyli zaświadczenia radnym potwierdzające wybór na Radnego Młodzieżowej Rady Miasta. Następnym punktem posiedzenia Młodzieżowej Rady Miasta był wybór prezydium rady. Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta został Kasjan Luchowski, Wiceprzewodniczącymi Barbara Podoba i Bartosz Zięba, a Sekretarzem Franciszek Wróbel.

 W skład Młodzieżowej Rady Miasta wchodzą:

 1. Oliwia Batkowska
 2. Emilia Gruszecka
 3. Franciszek Hudaszek
 4. Emilia Kowalik
 5. Kasjan Luchowski
 6. Hanna Malec
 7. Julia Matkowska
 8. Franciszek Nowak
 9. Kacper Paduch
 10. Barbara Podoba
 11. Tomasz Pudełko
 12. Filip Rachański
 13. Zofia Sawiak
 14. Paweł Sobczyński
 15. Filip Stefanik
 16. Maja Szabat
 17. Bruno Szumilak
 18. Franciszek Wróbel
 19. Bartosz Zięba

Opiekunem Młodzieżowej Rady Miasta została Joanna Jadczyszyn – nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim. Celem działania Rady jest, m.in. reprezentowanie interesów młodzieży oraz zapewnienie możliwości uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakość ich życia.