Herb Tomaszów Lubelski Polski Ład BGK

W dniu 31 maja 2023 roku została zakończona realizacja inwestycji pn. Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski, w ramach której objęto następujące odcinku dróg miejskich:

– ulica Wiśniowa

– ulica boczna Rolniczej

– ulica Reymonta

– ulica Baczyńskiego

– ulica Rybickiego

Inwestycja była realizowana przez Zakład Budowlano – Transportowy „DROGMOST” Spółka z o.o., Mokre 24D, 22-400 Zamość.

Przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwotą 4 750 000,00 zł.

Miasto Tomaszów Lubelski na ten cel przeznaczyło środki z budżetu miasta wielkości 5% kosztów całkowitych zadania.


Herb Tomaszów Lubelski Polski Ład BGK

W dniu 26 maja 2023 roku Wojciech Żukowski – Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego oraz Grzegorz Leńczuk – Skarbnik Miasta, podpisali umowę na realizację przedsięwzięcia pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Tomaszów Lubelski.

Zakres zadania obejmuje:

 • wymianę istniejących nie ekologicznych źródeł światła na LED,
 • przebudowa i wyniesienie szaf energetycznych oświetlenia wraz z układu kompensacji mocy biernej,
 • przebudowa oświetlenia na ul. Sikorskiego,
 • budowa oświetlenia ulicznego na ul. Lwowskiej (od szpitala do ul. Wyzwolenia), Starozamojskiej (sięgacz), na terenie OSiR,
 • programowanie opraw oświetleniowych w parku miejskim,
 • wprowadzenie systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na terenie naszego miasta.

Inwestycja będzie realizowana przez:

„Tom-net” s.c. Dariusz Koper, Radosław Koper, ul. Matuszewska 20; 03-876 Warszawa

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8 145 000,00 zł. – Promesa Nr Edycja2/2021/192/PolskiLad

Wartość podpisanej umowy to 10 017 990,10 zł.

Realizacja robót jest przewidziana w okresie do 26 września 2024 r.


W dniu 27 kwietnia 2023 roku nastąpił odbiór końcowy prac drogowych na odcinku bocznej ulicy Szopena w Tomaszowie Lubelskim. Wykonawcą zadania był Zakład Budowlano – Transportowy „DROGMOST” Spółka z o.o. z miejscowości Mokre. Na realizację tego przedsięwzięcia pozyskano środki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – II nabór. Udział środków zewnętrznych to 95% kosztów przedsięwzięcia.


W dniu 7 grudnia 2022 roku Wojciech Żukowski – Burmistrz Miasta podpisał umowę z Zakładem Budowlano – Transportowym „DROGMOST” Spółka z o.o. z Mokre oraz Zakładem Wapienno – Piaskowym „Bełżec: sp. z o.o., na realizację przedsięwzięć drogowych ujętych w II naborze wniosków w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Zadanie pn. Budowa i modernizacja dróg publicznych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski będzie realizowane przy 95% udziale środków zewnętrznych.

Zakres robót obejmuje:

 1. Budowę drogi gminnej ul. Zacisze.
 2. Budowa drogi gminnej ulicy bocznej Szopena.
 3. Przebudowa drogi gminnej ul. Tomasza Zamojskiego.

Termin realizacji zadań to 16 miesięcy od dnia podpisania umowy.


​W wyniku rozstrzygnięcia naboru do II edycji Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Burmistrz Miasta – Wojciech Żukowski odebrał potwierdzenia dofinansowania inwestycji w zakresie modernizacji kolejnych dróg gminnych oraz infrastruktury oświetlenia ulicznego.

Uzyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na realizacje potrzebnych i oczekiwanych przez mieszkańców zadań inwestycyjnych, które znacząco poprawią bezpieczeństwo oraz użytkowanie infrastruktury miejskiej.


Polsk Ład

W dniu 23 maja 2022 roku Wojciech Żukowski – Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego oraz Grzegorz Leńczuk – Skarbnik Miasta, podpisali umowy na realizację przedsięwzięcia pn. Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski.

Zakres zadania obejmuje :

 • Część 1 – Budowa ulicy Wiśniowej w Tomaszowie Lubelskim
 • Część 2 – Budowa ulicy bocznej Rolniczej w Tomaszowie Lubelskim
 • Część 3 – Budowa ulicy Reymonta w Tomaszowie Lubelskim
 • Część 4 – Przebudowa ulicy Baczyńskiego w Tomaszowie Lubelskim
 • Część 5 – Przebudowa ulicy Rybickiego w Tomaszowie Lubelskim

Inwestycja będzie realizowana przez:
Zakład Budowlano – Transportowy „DROGMOST” Spółka z o.o., Mokre 24D, 22-400 Zamość

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych

Miasto Tomaszów Lubelski na ten cel przeznaczy środki z budżetu miasta wielkości 5% kosztów całkowitych zadania.

Realizacja robót jest przewidziana w okresie od 23 maja 2022 r. do 23 września 2023 r.


Herb Tomaszów Lubelski Ministerstwo Sportu Polski Ład BGK

Polski Ład

 • Część 1 – „Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych na terenie OSiR „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim”
  • budowa odwodnienia, bieżni lekkoatletycznej, instalacji nawodnienia płyty głównej boiska, zakup i montaż wyposażenia stadionu lekkoatletycznego,
 • Część 2 – „Budowa budynku Akademii Aktywności”
  • budowa obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu, zakup wyposażenia.

Inwestycja będzie realizowana przez :

 • Gardenia Sport Sp. z o.o. z Warszawy – Wykonawca części 1 zamówienia,
 • Przedsiębiorstwo Usługowe „BRO-BUD” z Tomaszowa Lubelskiego – Wykonawca części 2.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Ministra Sportu i Turystyki, a także ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Realizacja robót jest przewidziana w okresie od 2 marca 2022 r. do 2 września 2023 r.


Herb Tomaszów Lubelski Ministerstwo Sportu Polski Ład BGK

W dniu 2 marca 2022 roku Wojciech Żukowski – Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego oraz Grzegorz Leńczuk – Skarbnik Miasta, podpisali umowy na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa i przebudowa obiektów OSiR „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim”.

Zakres zadania obejmuje:

 • Część 1 – „Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych na terenie OSiR „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim”
  • budowa odwodnienia, bieżni lekkoatletycznej, instalacji nawodnienia płyty głównej boiska, zakup i montaż wyposażenia stadionu lekkoatletycznego,
 • Część 2 – „Budowa budynku Akademii Aktywności”
  • budowa obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu, zakup wyposażenia.

Inwestycja będzie realizowana przez:

 • Gardenia Sport Sp. z o.o. z Warszawy – Wykonawca części 1 zamówienia,
 • Przedsiębiorstwo Usługowe „BRO-BUD” z Tomaszowa Lubelskiego – Wykonawca części 2.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Ministra Sportu i Turystyki, a także środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Miasto Tomaszów Lubelski na ten cel pozyskało środki zewnętrzne o wielkości 98% kosztów całkowitych zadania.

Realizacja robót jest przewidziana w okresie od 2 marca 2022 r. do 2 września 2023 r.