Państwowa Komisja WyborczaOBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, które zostaną powołane do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. mogą być dokonywane przez pełnomocników komitetów wyborczych do dnia 15 września 2023 r W Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 57, pokój nr 19 lub 31 w godzinach pracy Urzędu Miasta.

W wypadku braku odpowiedniej liczby zgłoszeń, obwodowe komisje wyborcze zostaną powołane spośród mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego, którzy zapiszą się na listy rezerwowe, wzór zgłoszenia mieszkańca kandydata na członka OKW w załączeniu.

Urzędnik Wyborczy
Mieczysław Szaruga

Pliki do pobrania