OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski informuje, że od 22 maja do 2 czerwca trwać będzie nabór wniosków na bezpłatne użyczenie przydomowych kompostowników.

Celem użyczania kompostowników jest promocja kompostowania bioodpadów na własne potrzeby, edukacja mieszkańców w zakresie zagospodarowania bioodpadów (odpadów zielonych, odpadów kuchennych), zwiększenie ilości bioodpadów zagospodarowanych we własnym zakresie w kompostownikach przydomowych i przez to ograniczenie ilości bioodpadów oddawanych przez mieszkańców w ramach systemu gospodarki odpadami funkcjonującego na terenie miasta Tomaszów Lubelski.

O użyczenie kompostownika będzie mogła ubiegać się osoba, która złożyła deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym na terenie Tomaszowa Lubelskiego oraz dysponuje nieruchomością pozwalającą na ustawienie kompostownika w sposób nie stwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej nieruchomości i nieruchomości sąsiednich oraz ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu.

Umowy użyczenia zostaną zawarte na okres 24 miesięcy. Po tym okresie kompostownik staje się własnością użytkownika.

WAŻNE!

Przypominam, że właściciel nieruchomości po wyposażeniu nieruchomości w kompostownik ma prawo skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami po złożeniu deklaracji w której zaznaczone będzie oświadczenie o posiadaniu kompostownika, a pojemnik przeznaczony na bioodpady (brązowy), w który do tej pory była wyposażona nieruchomość, zostanie odebrany.

Przed złożeniem wniosku prosimy Państwa o zapoznanie się z Programem użyczenia kompostowników na terenie miasta Tomaszów Lubelski, znajdującym się na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Szczegółowe informacje dostępne w Wydziale Gospodarki Komunalnej przy ul. Lwowskiej 53, pokój 4 lub pod numerem 84 664 37 40 w. 30.

Nabór wniosków na bezpłatne użyczenie przydomowych kompostownikówDlaczego kompostowanie?

Sam proces jest znany ludzkości od wieków i sięga początków rolnictwa. Istota kompostowania wywodzi się od naturalnej zasady zamkniętego obiegu materii w środowisku naturalnym. W naturze nic nie ginie – mówi porzekadło i tak rzeczywiście jest. Biomateriał wytworzony „powraca” jako cenny kompost. Kompostowanie odpadów w gospodarstwach indywidualnych w kompostownikach czyli tzw. kompostowanie „u źródła” jest najprostszą metodą ograniczenia bioodpadów , gdyż nie trafiają one do systemu tzw. dużego obiegu odpadów na danym terenie, lecz są zagospodarowane w małym zamkniętym obiegu indywidualnego domostwa i ogrodu. Zagospodarowanie odpadów w miejscu ich powstawania nie generuje dodatkowych kosztów transportu. Skoro bioodpadów nie trzeba wozić to wpływ na środowisko jest dodatkowo pozytywny poprzez ograniczenie ilości spalin.

Pliki do pobrania
Linki