LXVIII sesja Rady Miasta

29 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim odbyły się obrady LXVIII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.

Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Miasta Monika Pikuła. Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski złożył sprawozdanie ze swoich prac w okresie pomiędzy sesjami.

Podczas obrad LXVIII sesji radni Rady Miasta m.in. dokonali zmiany uchwały nr II/10/2018 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie emisji obligacji, przyjęli ramowy plan pracy Rady Miasta Tomaszów Lubelski na 2024 rok, przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Tomaszów Lubelski porozumienia o współpracy z Akademią Zamojską z siedzibą w Zamościu. Rada Miasta podjęła także uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii ZIT MOF Tomaszowa Lubelskiego oraz uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski w rejonie ul. gen. Władysława Sikorskiego. Radni uchwalili również Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2023–2028.

Po sesji odbyło się spotkanie opłatkowe z władzami samorządowymi miasta Tomaszów Lubelski, które było okazją do złożenia życzeń i refleksji nad tym, co przyniósł upływający rok.