LXIII sesja Rady Miasta

31 sierpnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim odbyły się obrady LXIII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.

Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Miasta Monika Pikuła. Zastępca Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski Renata Miziuk złożyła sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami, informując m.in. o aktualnie realizowanych w mieście inwestycjach.

Radni Rady Miasta przyjęli informację o działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lub. za 2022 rok. Przyjęto również uchwałę w sprawie przystąpienia Miasta Tomaszów Lubelski do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Zamość i Roztocze” oraz uchwałę w sprawie zmiany nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski. Ponadto uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszów Lubelski w rejonie ul. Cypriana Kamila Norwida.