Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
Poniedziałek
 
Niedziela, 19 września 2021 r.
Imieniny obchodzą: January, Konstancja, Teodor, Leopold

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na Lata 2021-2026

 

 

PROJEKT - Diagnoza do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026

 


 

Raport z konsultacji społecznych w sprawie wyznaczania obszarów zdegradowanych i stref rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski oraz w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

 


 

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski

 

Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego zaprasza mieszkańców, przedstawicieli osiedli, przedstawicieli organizacji społecznych, przedsiębiorców oraz innych zainteresowanych do uczestnictwa w otwartej debacie nt: „Opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026”, która odbędzie się w dniu 24 maja 2021 o godz. 12,00 w sali obrad Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim. Skuteczność programu rewitalizacji w dużym stopniu zależy od uczestnictwa w jego tworzeniu, dlatego zachęcamy wszystkich do udziału

Mając na uwadze sytuację epidemiczną związaną z Covid 19 dla mieszkańców pozostających w domach, oraz tych którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w dyskusji udostępniona zostanie transmisja na żywo oraz aktywny chat. Spotkanie będzie transmitowane na stronie Urzędu Miasta.

Serdecznie zapraszamy interesariuszy do aktywnego włączenia się w prace mające na celu wyznaczenie obszarów rewitalizacji oraz opracowanie ostatecznego dokumentu jakim będzie Gminny Program Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na Lata 2021-2026

Na stronie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski (https://www.tomaszow-lubelski.pl/) w zakładce GPR 2021-2026 zostały udostępnione następujące dokumenty:

 1. HARMONOGRAM PROGNOZOWANYCH PRAC NAD GMINNYM PROGRAMEM REWITALIZACJI MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI NA LATA 2021-2026 Z UWZGLĘDNIENIEM PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
 2. OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji społecznych - wyznaczanie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji
 3. ANKIETA DO SPORZĄDZENIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI NA LATA 2021-2026 Opracowanie Programu Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych
 4. OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tomaszowie Lubelskim w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
 5. PROJEKT UCHWAŁY w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji z załącznikami:
 • Regulamin Komitetu Rewitalizacji
 • Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji

 

Wojciech Żukowski
Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski


 

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski

 

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski uprzejmie informuje o podjęciu prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na Lata 2021-2026

Serdecznie zapraszamy interesariuszy do aktywnego włączenia się w prace mające na celu wyznaczenie obszarów rewitalizacji oraz opracowanie ostatecznego dokumentu jakim będzie Gminny Program Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na Lata 2021-2026

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są interesariusze, w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy gminy oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; organy władzy publicznej; podmioty, inne organy władzy publicznej realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państw

Na stronie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski (https://www.tomaszow-lubelski.pl/) w zakładce GPR 2021-2026 zostały udostępnione następujące dokumenty:

 1. HARMONOGRAM PROGNOZOWANYCH PRAC NAD GMINNYM PROGRAMEM REWITALIZACJI MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI NA LATA 2021-2026 Z UWZGLĘDNIENIEM PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
 2. OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji społecznych - wyznaczanie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji
 3. ANKIETA DO SPORZĄDZENIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI NA LATA 2021-2026 Opracowanie Programu Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych
 4. OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tomaszowie Lubelskim w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
 5. PROJEKT UCHWAŁY w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji z załącznikami:
 • Regulamin Komitetu Rewitalizacji
 • Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski zaprasza Radnych Rady Miejskiej, przedstawicieli osiedli, przedstawicieli organizacji społecznych, przedsiębiorców oraz zainteresowanych mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w otwartej debacie nt: „Opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026”, która odbędzie się w dniu 10 maja 2021 o godz. 15.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Tomaszowie Lubelskim. Skuteczność programu rewitalizacji w dużym stopniu zależy od uczestnictwa w jego tworzeniu, dlatego zachęcamy wszystkich do udziału

 

Łączę wyrazy szacunku
Wojciech Żukowski
Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski

HARMONOGRAM PROGNOZOWANYCH PRAC NAD GMINNYM PROGRAMEM REWITALIZACJI MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

OBWIESZCZENIE o konsultacji społecznych dotyczących wyznaczania obszarów zdegradowanych i stref rewitalizacji

ANKIETA DO SPORZĄDZENIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI NA LATA 2021-2026

OBWIESZCZENIE o konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tomaszowie Lubelskim sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Projekt Uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI

KOREKTA HARMONOGRAM PROGNOZOWANYCH PRAC NAD GMINNYM PROGRAMEM REWITALIZACJI

 


Zarządzenie Nr 58/2021 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 06.05.2021 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski

---