II sesja Rady Miasta

23 maja w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim odbyły się obrady II sesji IX kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Zieliński. Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski złożył sprawozdanie ze swoich prac w okresie pomiędzy sesjami, informując m.in. o aktualnie realizowanych w mieście inwestycjach.

Radni Rady Miasta przyjęli informację o funkcjonowaniu Tomaszowskiego Domu Kultury za 2023 rok, sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2023 rok oraz ocenę zasobów pomocy społecznej za 2023 rok. Przyjęto także uchwały m.in. w następujących sprawach: zmian w uchwale budżetowej na rok 2024, zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz zbycia nieruchomości położonych przy ul. Robotniczej w Tomaszowie Lubelskim.