Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 13 października br. odbyło się uroczyste spotkanie Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski Wojciecha Żukowskiego z nauczycielami i pracownikami tomaszowskich szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Spotkanie zainaugurował okolicznościowy występ uczniów klasy III b Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim, przygotowany pod kierownictwem Pani Małgorzaty Kochańskiej i Moniki Piaseckiej.

W spotkaniu również udział wzięli: Pani Renata Miziuk Zastępca Burmistrza Miasta, Pan Ryszard Szczepaniuk Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tomaszów Lubelski, Pan Zbigniew Kuczyński Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Burmistrz Miasta witając zebranych podziękował jednocześnie za ich pracę i trud włożony w wychowanie młodego pokolenia. Następnie wręczył nauczycielom Nagrody Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.

 

Nagrody Burmistrza Miasta otrzymali:

Przedszkole Samorządowe Nr 1:

 1. Małgorzata Sidorowicz
 2. Marzena Skulimowska

Przedszkole Samorządowe Nr 2:

 1. Teresa Koszel

Przedszkole Samorządowe Nr 5:

 1. Ewelina Malec

Szkoła Podstawowa Nr 1:

 1. Witold Pitura
 2. Agnieszka Klimecka-Krawczyk
 3. Agnieszka Malec

Szkoła Podstawowa Nr 2:

 1. Renata Śrutwa-Krupa
 2. Sylwia Jasina
 3. Barbara Pliszka
 4. Marta Danuta Prus
 5. Agata Marta Samek
 6. Rafał Sebastian Hek

Szkoła Podstawowa Nr 3:

 1. Piotr Szumilak
 2. Bożena Tucka
 3. Katarzyna Kuczyńska
 4. Małgorzata Ziejewska
 5. Joanna Kwiatkowska
 6. Marta Siry
 7. Jolanta Mamczur

Ponadto zostały wręczone okolicznościowe listy gratulacyjne nauczycielom i pracownikom oświaty, którzy otrzymali odznaczenia państwowe, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Zamościu.

Złoty medal za Długoletnią Służbę otrzymali:

 • Pani Ewa Zderkiewicz – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2
 • Pani Elżbieta Żądło – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę otrzymali:

 • Pani Renata Śrutwa – Krupa – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę otrzymali:

 • Pan Wojciech Przybyła – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:

 • Pan Marek Gryglicki – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2
 • Pani Ewa Korkosz – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 1
 • Pan Waldemar Kulik – wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
 • Pani Jolanta Skoczylas – nauczyciel Przedszkola Samorządowego Nr 2

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski na ręce dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych przekazał również okolicznościowy list z okazji Dnia Edukacji Narodowej skierowany do wszystkich pracowników oświaty w Tomaszowie Lubelskim.