W dniu 16.08.2023 r. w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski będzie pełnił dyżur ekodoradca w ramach projektu „Sojusznicy Czystego Powietrza dla Lubelszczyzny”.

Podczas dyżurów ekodoradca będzie udzielał mieszkańcom Miasta Tomaszów Lubelski – właścicielom domów jednorodzinnych, wsparcia w zakresie aplikowania i przygotowania wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Osobom zainteresowanym podczas dyżurów będą przekazywane następujące informacje:

  1. jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”,
  2. jak obliczyć wysokość dotacji dla konkretnego budynku,
  3. jak prawidłowo wypełnić wniosek o dotację,
  4. jakie dokumenty są niezbędne do podpisania umowy dotacji oraz rozliczenia przyznanego dofinansowania.

Wsparcie ma charakter bezpłatny.

Kolejne dyżury ekodoradcy będą realizowane w siedzibie Miasta Tomaszów Lubelski z wcześniejszym podaniem daty przyjmowania interesantów, na stronie internetowej Miasta Tomaszów Lubelski.

Projekt „Sojusznicy Czystego Powietrza dla Lubelszczyzny” jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Lublinie.

POKÓJ nr 2 – Główny budynek Urzędu Miasta
Tomaszów Lubelski, Lwowska 57


HARMONOGRAM DYŻURÓW EKODORADCY

DATA GODZINA
16.08.2023 08:00 – 16:00
12.09.2023 08:00 – 16:00
03.10.2023 08:00 – 16:00
07.11.2023 08:00 – 16:00

Dyżur ekodoradcy w ramach projektu „Sojusznicy Czystego Powietrza dla Lubelszczyzny”