Dostępny samorząd – granty

Miasto Tomaszów Lubelski realizuje przedsięwzięcie grantowe „Poprawa dostępności Miasta Tomaszów Lubelski dla osób ze szczególnymi potrzebami”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest Celem realizacji projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Miasto Tomaszów Lubelski dla osób z szczególnymi potrzebami poprzez częściową likwidację barier architektonicznych, cyfrowych i informacyjno-komunikacyjnych.

Czas realizacji grantu:  od 01 lipca 2022 r do 30 czerwca 2023 r.

Wartość grantu:  100 000 PLN

Dostępny samorząd – granty Tomaszów Lubelski