Miasto Tomaszów Lubelski realizuje grant na podstawie umowy powierzenia grantu o numerze 3576/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Celem realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” w naszym mieście, będzie wdrożenie sprzętowych oraz programowych rozwiązań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa pracy oraz ochrony danych podległych jednostek terytorialnych. Przy wykorzystaniu już posiadanego sprzętu i oprogramowaniu zostaną stworzone dedykowane serwery usług terminalowych.

Główne cele wdrożenia:

  1. Uruchomienie serwerów wirtualnych do pracy terminalowej dla użytkowników jednostek podległych (zakup niezbędnych licencji RDS oraz cal)
  2. Zabezpieczenie połączeń pomiędzy główną serwerownią znajdująca się w urzędzie miasta a jednostkami podległymi (zakup dedykowanego sprzętu sieciowego)
  3. Wdrożenie usług kopii zapasowych dla nowo zainstalowanych serwerów wirtualnych celem ochrony danych (zakup odpowiednich licencji serwerowych do wykorzystywanego w urzędzie miasta systemu archiwizacji)
  4. Wdrożenie systemu replikacji dla systemu kopii zapasowych
  5. Modernizacja – przebudowa sieci teleinformatycznych w jednostkach podległych celem zabezpieczenia sieci wewnętrznych oraz podwyższenia przepustowości do 1Gb/s.

Wartość grantu wynosi: 563 490,00 zł.