Herb Tomaszów LubelskiTomaszów Lubelski 2024-04-25

   AD.0012.1.2024

 

Z A P R O S Z E N I E

 

      Na podstawie postanowienia Komisarza Wyborczego w Zamościu II z dnia 22 kwietnia 2024 roku w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin kadencji 2024-2029, w celu złożenia ślubowania przez radnych Rad Gmin/Miejskich, wójtów/burmistrzów wybranych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. – zwołuję I sesję IX kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 6 maja 2024 roku (poniedziałek) o godzinie 10.00, zgodnie z porządkiem obrad określonym w załączniku nr 1 do niniejszego postanowienia.

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych wg treści określonej w art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
 4. Uchwalenie porządku obrad.
 5. Wybór przewodniczącego Rady Miasta.
 6. Wybór wiceprzewodniczących Rady Miasta.
 7. Złożenie ślubowania przez Burmistrza wg treści określonej w art. 29a ust 1 ustawy o samorządzie gminnym.
 8. Sprawy różne:
  • ustalenie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski – podjęcie uchwały
  • wskazanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Tomaszów Lubelski do wykonywania czynności związanych z podróżami służbowymi w stosunku do Przewodniczącego Rady Miasta Tomaszów Lubelski – podjęcie uchwały
  • powołanie Komisji Stałych Rady Miasta – podjęcie uchwał.
 1. Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Miasta.

 

Burmistrz Miasta
(-) Wojciech Żukowski

 

Zgodnie z § 8 ust. 3 Statutu Miasta Tomaszów Lubelski – transmisja obrazu i dźwięku z obrad Rady Miasta jest dostępna na stronie www.tomaszow-lubelski.pl, a zapis archiwalny na stronie http://tomaszowlubelski.esesja.pl/, https://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/ wybierając odpowiednie posiedzenie Rady Miasta Tomaszów Lubelski