Szkoły

Szkoły podstawowe
tel. (0-84) 664 44 55
fax (0-84) 664 44 54
Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. Żwirki I Wigury 6
www.spnr3tom.neostrada.pl
tel. (0-84) 664 24 43
fax (0-84) 665 82 23


Gimnazja
Gimnazjum Nr 1 im. „Orląt Lwowskich”
ul. Kopernika 4
www.gimnazjum1tl.cba.pl
tel. (0-84) 664 23 05
fax (0-84) 664 23 05
tel. (0-84) 664 25 90
fax (0-84) 664 25 90


Zespoły Szkół
Zespół Szkół Nr 1
ul. Wyspiańskiego 8
tel. (0-84) 664 24 45
tel. (0-84) 664 32 37 internat
fax (0-84) 664 24 45
Zespół Szkół Nr 2
ul. Żwirki i Wigury 3
tel. (0-84) 664 20 01
fax (0-84) 664 20 01
Zespół Szkół Nr 3
ul. Hallera 5
tel. (0-84) 665 05 05
fax (0-84) 665 05 05
tel. (0-84) 665 04 95 internat
Zespół Szkół Nr 4
ul. Żwirki i Wigury 7
tel. (0-84) 665 90 15
fax (0-84) 665 90 02
tel. (0-84) 665 93 81 wasztaty
tel. (0-84) 664 36 87 internat
Liceum Profilowane Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Kr. Zygmunta 63
tel. (0-84) 664 48 33


Świetlica Środowiskowa "KROKUS"
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia dziennego
Świetlica Środowiskowa "KROKUS"
ul. T. Zamojskiego 14
22-600 Tomaszów Lubelski
www.tomaszow-lubelski.pl/krokus
tel. (0-84) 665 97 95
tel. kom. 608 690 634


Szkoły specjalne
Specjalna Szkoła Podstawowa
Specjalne Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
ul. Wesoła 1
tel. (0-84) 665 94 40
fax (0-84) 665 94 40


Inne
Medyczne Studium Zawodowe
ul. Łaszczowiecka 9
tel. (0-84) 664 28 10
Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia
ul. Rynek5
tel. (0-84) 664 40 40
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowoaczy i Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7b
tel. (0-84) 664 22 71