Szkoła Podstawowa Nr 2
Patron szkoły
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lub.
ul. Żołnierzy Września 1
tel/fax 84-664-44-54,tel 84-664-44-55, 84-664-35-64
e-mail: sp2tomaszow@poczta.onet.pl
http://republika.pl/sp2tomaszow
Dyrektor szkoły - mgr inż. Jolanta Rymaszewska

Zastępcy dyrektora
- Jadwiga Zapalska d/s wychowawczych
- mgr Dionizy Mróz d/s dydaktycznych
Przewodniczący Rady Rodziców
- Nina Skórzyńska
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
- Sebastian LeśkoLiczba zatrudnionych nauczycieli - 54, pracowników administracji 4, obsługi 8
Liczba uczniów w roku szkolnym 2003/2004 - 751, oddziałów - 27 (w tym 3 oddziały klas sportowych
o profilach piłka siatkowa - dziewczęta i lekka atletyka, narciarstwo, piłka nożna - chłopcy).

Szkoła ma 80 - letnie tradycje, może poszczycić się licznymi osiągnięciami uczniów w konkursach przedmiotowych, artystycznych, w sporcie.
Do największych osiągnięć w roku szkolnym 2002/2003 można zaliczyć zajęcie I miejsca Aleksandry Głaz w konkursie matematycznym KANGUR, Mistrzostwo Polski Karoliny Skwarskiej
w karate KIOKUSHIN i Mistrzostwo Polski Anity Parkot w sportach wrotkarskich.

Nadanie imienia szkole połączone z przekazaniem sztandaru miało miejsce 10 listopada 1998 roku. Szkoła posiada dobre warunki lokalowe i higieniczno sanitarne. W szkole jest 16 klasopracowni, pracownia informatyczna, świetlica, biblioteka, sala gimnastyczna, dwie sale do zajęć z gimnastyki korekcyjnej, siłownia.
Przy szkole funkcjonuje Gospodarstwo Pomocnicze - kuchnia i stołówka, z której korzysta ok. 300 uczniów.


Powrót