Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Poniedziałek
Dziś
 
Wtorek, 25 lutego 2020 r.
Imieniny obchodzą: Cezary, Donat, Wiktor, Alma, Jarosław

System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Tomaszowa Lubelskiego

System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Tomaszowa Lubelskiego

Informacje o nowym systemie
gospodarowania odpadami komunalnymi


 

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, miasto stanie się odpowiedzialne za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski ma obowiązek zorganizować system tak, by jak najmniej odpadów podlegało składowaniu a jak najwięcej było przetwarzanych.

Co to oznacza dla mieszkańca?

Od 1 lipca 2013 roku miasto Tomaszów Lubelski przejęło na siebie obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę przez mieszkańca za gospodarowanie odpadami, nie dotyczy to przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta, którzy powinni zawrzeć stosowną umowę z firmą odbierającą nieczystości.

Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierać będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim, któro zostało wybrane w drodze przetargu.

 

Telefony kontaktowe

Informacji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi udzielne są:

– Urząd Miasta Tomaszów Lubelski, Wydział Budżetu i Finansów, ul. Lwowska 57, pokój nr 7, tel. 84 664-37-40, wew. 56

– Urząd Miasta Tomaszów Lubelski, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Lwowska 53, pokój nr 9, tel. 84 664-39-93, wew. 28

– Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37a Zakład Oczyszczania Miasta i Transportu tel. 84 664 2461, 84 664 5118.

Wersja do druku Generuj PDF

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2020 roku

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD MIESZKAŃCÓW
 MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI PRZEZ PGKIM SP.Z O.O. W 2020 ROKU


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2019 roku

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD MIESZKAŃCÓW

MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI PRZEZ PGKIM SP.Z O.O. W 2019 ROKU


ODBIERANIE ODPADÓW Z TERENÓW NIEZAMIESZKAŁYCH ( PRZEDSIĘBIORCÓW)

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski
informuje, że zgodnie z Uchwałą  Nr VI/55/2019 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 8 marca 2019 roku - objęcie systemem odbierania odpadów nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorców) zostało przesunięte i nastąpi od 1 lipca 2019 roku.


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2019 roku

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD MIESZKAŃCÓW
 MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI PRZEZ PGKIM SP.Z O.O. W 2019 ROKU
(OBOWIĄZUJE OD 1 KWIETNIA 2019 R.)


---