Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
Poniedziałek
 
Niedziela, 19 września 2021 r.
Imieniny obchodzą: January, Konstancja, Teodor, Leopold

Artykuły


IR. 271.30.5.2016 - Wyniku przetargu na: BUDOWĘ ODWODNIENIA ULIC ŚCIEGIENNEGO, RZEMIEŚLINICZA I ROLNICZEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Tomaszów Lubelski, 2016.09.20

IR. 271.30.5.2016

 

OGŁOSZENIE

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pod nazwą: „BUDOWA ODWODNIENIA ULIC ŚCIEGIENNEGO, RZEMIEŚLNICZA I ROLNICZEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM”

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „BUDOWA ODWODNIENIA ULIC ŚCIEGIENNEGO, RZEMIEŚLNICZA I ROLNICZEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM” ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 304515-2016 z dnia 02.09.2016r., oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

I.

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim
ul. Lwowskiej 37A
22-600 Tomaszów Lubelski

Oferta nr 2

WOD GAZ” G. Maścibroda, L. Kaczkowski, M. Zatorski, A. Stefanik, T. Dobiak
Spółka Jawna
ul. M.C. Skłodowskiej 69
22-600 Tomaszów Lubelski

Oferta nr 3

Zakład Remontowo Budowlany w Zamościu Adam Kustra
ul. Wyszyńskiego 55/19
22-400 Zamość

Oferta nr 4

Instalatorstwo Sanitarne Smyk Krzysztof
Wólka Panieńska 25g
22-400 Zamość

Oferta nr 5

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „CARPOL” Wiktor Kardyka
Kalinowice 89g
22-400 Zamość

Oferta nr 6

Zakład Usług Sanitarnych Józef Bucior
ul. Liliowa 13
22-400 Krasnobród

II.

1. Spośród wymienionych wyżej Wykonawców wybrano:

OFERTĘ Nr 4, złożoną przez:

Instalatorstwo Sanitarne Smyk Krzysztof
Wólka Panieńska 25g
22-400 Zamość

Uzasadnienie wyboru: oferta Wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru:

  • Cena (C) - 60 pkt
  • Okres gwarancji (OG) - 40 pkt

Łączna liczba punków uzyskana przez ofertę (P): 100,00 pkt.

 

2. Oceniono także w niniejszym postępowaniu pozostałe oferty złożone przez:

OFERTA NR 1
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim
ul. Lwowskiej 37A
22-600 Tomaszów Lubelski
Oferta w/w wykonawcy odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i otrzymała następującą ilość punktów:
- Cena (C) - 38,93 pkt
- Okres gwarancji (OG) - 40 pkt
Łączna liczba punków uzyskana przez ofertę (P): 78,93 pkt

OFERTA NR 2
WOD GAZ” G. Maścibroda, L. Kaczkowski, M. Zatorski, A. Stefanik, T. Dobiak
Spółka Jawna
ul. M.C. Skłodowskiej 69
22-600 Tomaszów Lubelski
Oferta w/w wykonawcy odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i otrzymała następującą ilość punktów:
- Cena (C) - 50,16 pkt
- Okres gwarancji (OG) - 40 pkt
Łączna liczba punków uzyskana przez ofertę (P): 90,16 pkt

OFERTA NR 3
Zakład Remontowo Budowlany w Zamościu Adam Kustra
ul. Wyszyńskiego 55/19
22-400 Zamość
Oferta w/w wykonawcy zostaje wykluczona z postępowania przetargowego w związku z nieprzekazaniem zamawiającemu „oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej” na podstawie art. 24. ust.11.

OFERTA NR 5
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „CARPOL” Wiktor Kardyka
Kalinowice 89g
22-400 Zamość
Oferta w/w wykonawcy odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i otrzymała następującą ilość punktów:
- Cena (C) - 57,75 pkt
- Okres gwarancji (OG) - 40 pkt
Łączna liczba punków uzyskana przez ofertę (P): 97,75 pkt

OFERTA NR 6
Zakład Usług Sanitarnych Józef Bucior
ul. Liliowa 13
22-400 Krasnobród
Oferta w/w wykonawcy odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i otrzymała następującą ilość punktów:
- Cena (C) - 44,42 pkt
- Okres gwarancji (OG) - 40 pkt
Łączna liczba punków uzyskana przez ofertę (P): 84,42 pkt

III.

Zamawiający zaprasza Wykonawcę:

Instalatorstwo Sanitarne Smyk Krzysztof
Wólka Panieńska 25g
22-400 Zamość

do siedziby Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 57 w dniu 26.09.2016r. celem podpisana umowy.


Ogłoszenie o wyniku przetargu na: BUDOWĘ ODWODNIENIA ULIC ŚCIEGIENNEGO, RZEMIEŚLNICZA I ROLNICZEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM

Wersja do druku Generuj PDF
---