Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
12°
Wtorek
13°
 
Poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Adolf, Tymon, Włodzimierz, Konrad, Leon, Leonia, Tytus

Artykuły


OBWIESZCZENIE IR.6733.17.2012

Tomaszów Lubelski, dnia 24.01.2013 r.

IR.6733.17.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski
 
       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. Nr 717 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 24.01.2013 r. została wydana decyzja znak: IR.6733.17.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu redukcyjno-pomiarowego na działce nr 67 ark.10 obręb 1 w Tomaszowie Lubelskim. Inwestycja planowana jest na działkach nr 199, 198, 220/1, 201/1, 202/1, 203/1, 195/1, 194/1, 196/1, 197/1 ark. 11 oraz działce nr 67 ark. 10 przy ul. Starozamojskiej w Tomaszowie Lubelskim.

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski
w dniu 24.01.2013 r. na okres 15 dni
tj. do dnia 07.02.2013 r.
Wersja do druku Generuj PDF
---