Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
28° 16°
Poniedziałek
20° 13°
 
Niedziela, 1 sierpnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Alfons, Nadia, Piotr, Justyna, Julian, Jarosław, Nadzieja

Artykuły


KONKURS NA KONCEPCJĘ PROJEKTOWĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU MIEJSKIEGO – PRZYLEGAJĄCEGO DO RONDA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

KONKURS

NA KONCEPCJĘ PROJEKTOWĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU MIEJSKIEGO – PRZYLEGAJĄCEGO DO RONDA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

1. NAZWA ORAZ ADRES ORGANIZATORA
Miasto Tomaszów Lubelski reprezentowane przez Burmistrza Miasta,
Adres: ul. Lwowska 57; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel. (84) 664-37-40; fax. (84) 664-22-43
e-mail: umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.tomaszow-lubelski.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU
Celem konkursu jest:
a) uzyskanie najlepszej pod względem estetycznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym koncepcji zagospodarowania terenu poprzez wymianę:
- nawierzchni ze starych płytek chodnikowych, asfaltu oraz klinkieru,
- obiektów małej architektury (ławki, kosze, słupy ogłoszeniowe),
b) przedmiot konkursu znajduje się na działkach nr 215/7, 215/8 (fontanna miejska) oraz 215/9, 215/10 przylegających do ronda od strony zachodniej zgodnie z załączoną mapą.
c) przy opracowaniu koncepcji należy zachować następujące założenia:
- grubość kostki min. 6 cm,
- zastąpić istniejącą drogę asfaltową na działce nr 215/6 kostką o gr. min. 6 cm (zakres zgodny z zał. planem terenu),
- usunięcie żywopłotów i zastąpienie ich inną zielenią (donice, wazy),
- opracowując koncepcję należy wziąć pod uwagę odtworzenie w przyszłości dawnych hal targowych

3. REGULAMIN KONKURSU
a) w konkursie może wziąć udział każdy, bez względu na wiek, osoby fizyczne, firmy,
b) prace konkursowe powinny być opracowane w formie graficznej format min. A3 oraz elektronicznej na płycie CD lub DVD,
c) część tekstowa pracy w formie krótkiego opisu który powinien zawierać:
- opis założeń projektowych,
- opis zastosowanych materiałów,
- opis proponowanych elementów małej architektury,
- opis proponowanych gatunków roślin.
d) autor pracy nagrodzonej zobowiązany jest do przeniesienia na rzecz Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski praw autorskich do opracowanej przez siebie koncepcji oraz prawa własności tejże koncepcji.
e) na konkurs Uczestnik może dostarczyć dowolną liczbę projektów,
f) Organizator nie zwraca prac konkursowych oraz kosztów poniesionych na ich przygotowanie,
g) Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w opracowanej koncepcji a także odstąpienia od jej realizacji,

4. NAGRODA
W powyższym konkursie przyznana zostanie nagroda pieniężna w wysokości 3 000,00 zł. brutto (trzy tysiące złotych), dla wybranej koncepcji. Pozostałe koncepcje nie będą nagradzane.
Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu i nie przyznania nagrody.

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁĄDANIA KONCEPCJI
Koncepcje należy składać na adres: Urząd Miasta w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 57, pokój Nr 23 nie później jak do dnia 08.02.2013 r. do godz. 10.00

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Informacja, o wyborze koncepcji zostanie ogłoszona do dnia 15.02.2013 r, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski

7. OSOBA DO KONTAKTU
Jadwiga Światowiec – Kierownik Samodzielnego Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Lubelskim, tel.:(84) 664 37 40

 

Załącznikami do niniejszego konkursu są:
- kwestionariusz osobowy, oświadczenie
- plan terenu (fragment mapy syt-wys)

Treść ogłoszenia
Kwestionariusz osobowy
Plan terenu

Wersja do druku Generuj PDF
---