Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
12°
Wtorek
13°
 
Poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Adolf, Tymon, Włodzimierz, Konrad, Leon, Leonia, Tytus

Artykuły


Rozporządzenie Nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu miasta

Lublin, dnia 27 marca 2014 r.

Poz. 1325

 

ROZPORZĄDZENIE NR 1
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TOMASZOWIE LUBELSKIM

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu miasta Tomaszów Lubelski i gminy Tomaszów Lubelski

 

       Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513, z 2013 r. poz. 1287 oraz z 2014 r. poz. 29) zarządza się, co następuje:

       § 1. Uchyla się Rozporządzenie Nr 6 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu miasta Tomaszów Lubelski i gminy Tomaszów Lubelski (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r., poz. 5461).

       § 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu, rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski i Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski oraz w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zagrożonym.

       § 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

       § 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Tomaszowie Lubelskim
Janina Wojtas

Treść Rozporządzenia Nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu miasta

Wersja do druku Generuj PDF
---