Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
-1°
Wtorek
-1°
 
Poniedziałek, 29 listopada 2021 r.
Imieniny obchodzą: Błażej, Saturnin, Fryderyk, Margerita

Artykuły


Konsultacje w sprawie programu współpracy gminy miejskiej Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok

O G Ł O S Z E N I E
KONSULTACJE W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY
GMINY MIEJSKIEJ TOMASZÓW LUBELSKI
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2014 ROK

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zwanych dalej organizacjami pozarządowymi, działających na terenie miasta Tomaszów Lubelski i na rzecz społeczności lokalnej miasta, do konsultacji w sprawie „Rocznego Program Współpracy Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2014 rok”, w celu poznania opinii w sprawie projektu programu współpracy.

Zgodnie z zapisem art. 5a w/w ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi przeprowadzonych w sposób określony uchwałą Nr XLVI/509/2010 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 11.10.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Roczny program współpracy jest uchwalany do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

Opinie i uwagi dotyczące załączonego projektu programu współpracy na 2014 rok, proszę wnosić na załączonym formularzu zgłaszania opinii i uwag w terminie od 11 października do 18 października 2013 r. na adres Urząd Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57 lub e-mail: umoswiata@tomaszow-lubelski.pl

Formularz zgłaszania opinii i uwag

Projekt programu współpracy gminy miejskiej Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok

Wersja do druku Generuj PDF
---