Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
-1°
Wtorek
-1°
 
Poniedziałek, 29 listopada 2021 r.
Imieniny obchodzą: Błażej, Saturnin, Fryderyk, Margerita

Artykuły


IR.6220.12.11.2020 - Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 8 lutego 2020 r. decyzji znak: IR.6220.12.10.2020, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla plan

 

Tomaszów Lubelski, 9 lutego 2021 r.

IR.6220.12.11.2020

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm. – dalej ustawa ooś)

 

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski podaje do publicznej wiadomości informację

o wydanej w dniu 8 lutego 2020 r. decyzji znak: IR.6220.12.10.2020, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „montażu zbiornika gazu (azot) o pojemności 20850 l na istniejącym fundamencie żelbetowym” na terenie działki oznaczonej nr 40 ark. 2, położonej przy ul. Robotniczej w Tomaszowie Lubelskim.

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także dokumentacją sprawy, w tym opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie i Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57 w godzinach pracy urzędu (pon., śr., czw., pt. – 7.30-15.30, wt.– 8.00-16.00) po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr 846642125).

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski oraz na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski i tablicy ogłoszeń przy ulicy Rynek (w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia).

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 9 lutego 2021 r. oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Rynek w dniu....................... na okres 14 dni, tj. do dnia 23 lutego włącznie i...................włącznie.
Opublikowano na stronie Biuletynu informacji publicznej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 9 lutego 2021 r
.

Wersja do druku Generuj PDF
---