Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Czwartek
12°
Dziś
-1°
 
Piątek, 23 kwietnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Ilona, Jerzy, Wojciech

Artykuły


IR.6733.9.2020 - Zawiadamia się strony postępowania o zwróceniu się z prośbą o zajęcie stanowiska przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz właściwego zarządcę drogi − w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego w związku z p

 

Tomaszów Lubelski, dnia 12.01.2021 r.

IR.6733.9.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 106 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), stosownie do art. 60 ust.1 oraz art. 53 ust. 4 pkt. 8 i 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293)

 

zawiadamia się strony postępowania

o zwróceniu się z prośbą o zajęcie stanowiska przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz właściwego zarządcę drogi − w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego w związku z projektem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego sporządzonej w trakcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110 kV relacji Tomaszów Południe – Tomaszów Północ na odcinku od słupa nr 9 do słupa nr 19.

 

Inwestycja planowana jest na działkach nr 446/3, 447/3, 429/1, 430/1, 430/2, 429/2, 420/7, 386/3, 372/2, 384, 387/3, 387/4, 382, 383, 381, 388/1, 389, 390, 391, 345/5, 330, 329, 328, 327, 326, 325, 324, 323/2, 322/3, 321/1 obręb Łaszczówka oraz nr: 286, 285, 284, 283, 282, 281, 280, 279, 278, 273/2, 272/2, 271/2, 270/2, 269, 267/1, 209, 208, 207, 206, 205, 204, 203, 202, 201, 200, 199, 198, 197, 196, 195, 194, 182, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 58, 59, 57, 56, 55, 14, 13/2, 75/1, 73/1, 48/3, 47/3, 46/3, 45/2, 31, 44/1, 30, 29, 42/1, 28, 27, 104, 16, 15, 14, 13, 12/3, 1, 178, 177, 176/3, 175/3, 160/5, 154/2, 154/1, 153/2 obręb Tomaszów Lubelski.

O zajęcie stanowiska wystąpiono w dniu sporządzenia niniejszego zawiadomienia. Organem właściwym do zajęcia stanowiska w związku z ww. postępowaniem są Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Wójt Gminy Tomaszów Lubelski.

 

Zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a., zawiadamia się strony postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie z powodu nieobecności w pracy pracowników Wydziału Inwestycji i Rozwoju spowodowanych zwolnieniami lekarskimi i izolacją domową związanymi z zakażeniem koronawirusem. Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do 26.02.2021r. Stronom przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia.

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski
w dniu 12.01.2021 r. na okres 14 dni
tj. do dnia 27.01.2021 r.

Wersja do druku Generuj PDF
---