Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
12°
Wtorek
13°
 
Poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Adolf, Tymon, Włodzimierz, Konrad, Leon, Leonia, Tytus

Artykuły


Informacja z wykonania budżetu miasta Tomaszów Lubelski za III kwartały 2020 roku

O G Ł O S Z E N I E

 

Stosownie do art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu miasta Tomaszów Lubelski za III kwartały 2020 roku:

  1. Plan dochodów w wysokości 115.620.870,08 zł wykonano w kwocie 88.574.105,24 zł, tj. 76,6 % wg załącznika Nr 1.
  2. Plan wydatków w wysokości 116.931.007,62 zł wykonano w kwocie 82.518.906,25 zł, tj. 70,6 % wg załącznika Nr 2.
  3. Przychody wykonano w kwocie 1.674.283,12 zł, tj. 42,1% w tym:
    - wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach – 1.545.829,58zł,
    - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 128.453,54 zł.
  4. Plan rozchodów tytułem spłaty pożyczek i wykupu obligacji komunalnych wykonano w kwocie 422.400,00 zł, tj. 15,9 %.
  5. Za okres III kwartałów 2020 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 6.055.198,99 zł. przy planowanym deficycie budżetowym w kwocie 1.310.137,54 zł.
  6. W okresie III kwartałów 2020 roku nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych..

 

Tomaszów Lubelski, dnia 30 października 2020 roku.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
w dniu 30.10.2020 roku pod Nr 48
na okres do 31.12.2020 roku

 

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia - Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2020 roku

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia - Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za III kwartały 2020 roku

Wersja do druku Generuj PDF
---