Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
28° 16°
Poniedziałek
20° 13°
 
Niedziela, 1 sierpnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Alfons, Nadia, Piotr, Justyna, Julian, Jarosław, Nadzieja

Artykuły


GK.6840.21.2013 - przetarg na dokonanie geodezyjnego podziału działki oznaczonej numerem 63/2 ark. 25, położonej w Tomaszowie Lubelskim

Tomaszów Lubelski 2013-07-30

GK.6840.21.2013

BURMISTRZ MIASTA TOMASZOWA LUBELSKIEGO
22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 57
 
o g ł a s z a
 
przetarg na dokonanie geodezyjnego podziału działki

Przedmiotem podziału jest działka oznaczona numerem 63/2 ark. 25, położona w Tomaszowie Lubelskim będąca własnością Miasta Tomaszów Lubelski.

Oferty na wykonanie powyższej usługi, należy składać w sekretariacie tutejszego Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 57 w terminie do 20-08-2013 r. do godz. 1200 w zamkniętych kopertach z napisem oferta oraz podany numer ogłoszenia GK.6840.21.2013.

Otwarcie ofert nastąpi w pok. Nr 10 Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 53 o godz. 1230 w dniu 20-08-2013 r.

Oferta winna zawierać cenę usługi plus podatek VAT oraz kopię uprawnień. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
Nie prowadzi się żadnych negocjacji w sprawie ceny.
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.

Wersja do druku Generuj PDF
---