Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
12°
Poniedziałek
12°
 
Niedziela, 18 kwietnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Alicja, Bogusława, Apoloniusz, Gościsława

Artykuły


IR.6220.40.14.2016 - Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski wydał decyzję znak: IR.6220.40.13.2016 umarzającą toczące się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika retencyjno-

Tomaszów Lubelski, 4 października 2017 r.

IR.6220.40.14.2016

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 4 października 2017 r. Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski wydał decyzję znak: IR.6220.40.13.2016 umarzającą toczące się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika retencyjno-rekreacyjnego o powierzchni lustra wody 6,04 ha wraz z towarzyszącą infrastrukturą pomiędzy ulicami Starozamojską i 29 Listopada w m. Tomaszów Lubelski.

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także dokumentacją sprawy, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, pokój nr 26 w godzinach pracy urzędu (pon., śr., czw., pt. - 7.30-15.30, wt. - 8.00-16.00).

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 05.10.2017 r. na okres 14 dni, tj. do dnia 19.10.2017 r. włącznie.
Zamieszono w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wersja do druku Generuj PDF
---