Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
12°
Wtorek
13°
 
Poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Adolf, Tymon, Włodzimierz, Konrad, Leon, Leonia, Tytus

Artykuły


GK.6840.22.2013 - Przetarg na dokonanie wyceny działki nr 26/6 ark. 3 oraz budynku administracyjno-biurowego

Tomaszów Lubelski 2013-07-29

GK.6840.22.2013

BURMISTRZ MIASTA TOMASZOWA LUBELSKIEGO
22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 57

 o g ł a s z a

przetarg ofert na dokonanie wyceny działki nr 26/6 ark. 3 oraz
budynku administracyjno-biurowego.

Przedmiotem wyceny jest działka nr 26/6 ark. 3 oraz usytuowany na niej budynek administracyjno-biurowy o dwóch kondygnacjach nadziemnych, przy ul. Łaszczowieckiej 12 w Tomaszowie Lubelskim.

Oferty na wykonanie powyższej usługi, należy składać w sekretariacie tutejszego Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 57 w terminie do 14-08-2013 r. do godz. 1200 w zamkniętych kopertach z napisem oferta oraz podany numer ogłoszenia GK.6840.22.2013.

Otwarcie ofert nastąpi w pok. Nr 10 Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 53 o godz. 1230 w dniu 14-08-2013 r.

Oferta winna zawierać cenę usługi plus podatek VAT oraz kopię uprawnień. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
Nie prowadzi się żadnych negocjacji w sprawie ceny.
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.

Wersja do druku Generuj PDF
---