Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
12°
Wtorek
13°
 
Poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Adolf, Tymon, Włodzimierz, Konrad, Leon, Leonia, Tytus

Artykuły


IR.6733.25.2017 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych nN i słupów oświetlenia drogowego

Tomaszów Lubelski, dnia 11.09.2017 r.

IR.6733.25.2017

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że w dniu 11.09.2017 r. została wydana decyzja znak: IR.6733.25.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych nN i słupów oświetlenia drogowego przy ul. Józefa Piłsudskiego, Wojska Polskiego, Sybiraków, Józefowskiej, Lipowej, Władysława Broniewskiego w Tomaszowie Lubelskim.

Inwestycja planowana jest na działkach nr 116/1, 115/10, 115/12, 115/11 ark. 15 położonych przy ul. Józefa Piłsudskiego, Wojska Polskiego w Tomaszowie Lubelskim.

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski
w dniu 11.09.2017 r. na okres 15 dni
tj. do dnia 26.09.2017 r.

Wersja do druku Generuj PDF
---