Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
 
Piątek, 3 lutego 2023 r.
Imieniny obchodzą: Wawrzyniec, Błażej, Oskar, Joanna, Telimena

LIV sesja Rady Miasta

02.01.2023

LIV sesja Rady Miasta

      30 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim odbyły się obrady LIV sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.

      Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miasta Mirosław Fus. Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski złożył sprawozdanie ze swoich prac w okresie pomiędzy sesjami. Z uwagi na to, iż była to ostatnia sesja Rady Miasta w 2022 roku, Burmistrz dokonał podsumowania mijającego roku, stwierdzając, że był to dobry rok, jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne.

      Podczas obrad LIV sesji radni przyjęli m.in. ramowy plan pracy Rady Miasta Tomaszów Lubelski na 2023 rok, uchwalili Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2023 – 2026, przyjęli „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021 – 2025”. Ponadto Rada Miasta przyjęła uchwały w następujących sprawach: ustalenia wysokości stawek za jeden kilometr przebiegu w przypadku korzystania przez radnego w podróży służbowej z samochodu osobowego niebędącego własnością gminy miejskiej Tomaszów Lubelski; wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Tomaszów Lubelski; upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim do prowadzenia postępowań, w tym wydawania decyzji administracyjnych, w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski; upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim do prowadzenia postępowań, w tym wydawania decyzji administracyjnych, w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta Tomaszów Lubelski. Radni przyjęli także uchwałę w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci aportu do SIM Lubelskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie. Obecnie Miasto Tomaszów Lubelski posiada udziały w powyższej spółce. W związku z utworzeniem Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej zaszła potrzeba podjęcia niniejszej uchwały celem przekazania spółce wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci nieruchomości gruntowej, położonej w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Starozamojskiej. Na wniesionej do Spółki działce powstaną budynki mieszkalne wielorodzinne.

      Po sesji odbyło się spotkanie opłatkowe z władzami samorządowymi miasta Tomaszów Lubelski, które było okazją do złożenia życzeń i refleksji nad tym, co przyniósł upływający rok.

Wersja do druku Generuj PDF
---