Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
 
Środa, 6 lipca 2022 r.
Imieniny obchodzą: Gotard, Dominika, Łucja, Teresa

50 lecie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim

30.05.2022

50 lecie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim

Sympatyczny złoty jubileusz powstania i owocnej działalności obchodziła 27 maja tomaszowska placówka kształcenia specjalnego – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Janusza Korczaka w Tomaszowie Lubelskim. Dwudniowy program uroczystości zainaugurowała 26 maja msza święta odprawiona w intencji uczniów i pracowników w świątyni NSJ a dalszy ciąg obchodów kontynuowano w siedzibie SOSW przy ul. Wesołej z udziałem zaproszonych gości: ks. dziekana Grzegorza Chabrosa, przedstawicieli Kuratorium Oświaty i Wychowania Delegatura w Zamościu, władz samorządowych miasta i powiatu – burmistrza Wojciecha Żukowskiego, Jarosława Korzenia, przedstawicieli placówek kształcenia specjalnego z terenu województwa, dyrektorów tomaszowskich szkół i placówek kulturalnych, delegacji UTW oraz urzędów i instytucji współpracujących z Ośrodkiem, rodziców wychowanków, a także aktualnych i emerytowanych pracowników.

W trakcie uroczystości jubileuszowych wychowankowie Ośrodka wspomagani przez kadrę pedagogiczną przedstawili wyjątkowo bogaty oraz różnorodny w treści i formie program artystyczny. Znalazły się w nim zarówno rys historyczny placówki udokumentowany archiwalnymi slajdami, przekształcenia organizacyjne, dynamiczny rozwój Ośrodka na przestrzeni półwiecza jego funkcjonowania, podejmowanie nowych zadań i rozbudowa struktur celem dostosowania do nowych potrzeb, zadań i oczekiwań. Odrębna sekwencja programu jubileuszowego poświęcona była postaci patrona Ośrodka - Januszowi Korczakowi, jego działalności pedagogicznej, wartościom, jakie zawierały głoszone przez niego hasła i idee. Znalazło to wyraz w odsłonięciu ufundowanej tablicy.

Organizatorzy uroczystości jubileuszowych nie zapomnieli o pracownikach, którzy odeszli na „wieczną wartę” oddając im należną cześć przez przedstawienie zebranym ich sylwetek we fragmencie filmu.

Po wyczerpaniu przygotowanego programu artystycznego goście jubileuszu na ręce dyrektora SOSW Romana Kani składali gratulacje, podziękowania, życzenia, kwiaty i okolicznościowe upominki w postaci grawertonów, zaś władze Starostwa Powiatowego przekazały czek o wartości 50tys. zł, natomiast nadleśniczy dr Leszek Dmitroca wręczył rzeźbę w drewnie o wysokich walorach artystycznych.

W imieniu samorządu miasta podziękowania i życzenia złożył burmistrz Wojciech Żukowski eksponując wysoki stopień aktywności i zaangażowania społeczności SOSW w życie Tomaszowa, wartości prowadzonych tu form kształcenia i wychowania, a także szczególną wrażliwość kadry pedagogicznej Ośrodka, która znalazła swój wyraz w ich pracy jako wolontariuszy.

Ta wysoce pozytywna opinia o SOSW, widoczna na terenie miasta została dostrzeżona i doceniona przez uhonorowanie placówki medalem im. Tomasza Zamoyskiego i reprintem mapy kwatermistrzowskiej Tomaszowa wręczonej przez przewodniczącego Rady Miasta Mirosława Fusa.

Po podziękowaniach złożonych gościom i uczestnikom oraz współorganizatorom uroczystości jubileuszowej przez wicedyrektora Lillę Walczak nastąpiło zwiedzanie Ośrodka imponującego estetyką, nowoczesnością wyposażenia i urządzeniami poszczególnych pracowni, a następnie odbyło się spotkanie przy kawie. Obchody jubileuszu 50-lecia SOSW zwieńczył uroczysty obiad w restauracji Zajazd „U Antka”.

Wersja do druku Generuj PDF
---