Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
21° 12°
Poniedziałek
22° 10°
 
Niedziela, 20 października 2019 r.
Imieniny obchodzą: Irena, Jan, Kleopatra, Witalis

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające

13.03.2019

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające

      Z dniem 1 marca 2019 roku można składać wnioski do Zakładów Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o przyznanie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Świadczenie może być przyznane:

  1. matce, która urodziła i wychowała co najmniej czworo dzieci;
  2. ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci, w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę.

Odbiorcami świadczenia może być matka po osiągnięciu 60 lat, albo ojciec po osiągnięciu 65 lat, w przypadku, gdy nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.

Świadczenie przysługuje pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie jego pobierania.

Można odmówić przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego:

  • osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka lub dzieci w pieczy zastępczej;
  • w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywaniu dzieci.

Świadczenie nie przysługuje osobie:

  • tymczasowo aresztowanej,
  • odbywającej karę pozbawienia wolności
  • uprawnionej do emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury.

Wysokość świadczenia nie może być wyższa od najniższej emerytury.

W przypadku pobierania emerytury lub renty, w wysokości niższej od najniższej emerytury, świadczenie stanowi dopełnienie jej wysokości do wysokości najniższej emerytury.

Prawo doświadczenia powstaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym wydano decyzję, nie wcześniej jednak niż od dnia osiągnięcia wieku emerytalnego.

Świadczenie podlega corocznie waloryzacji.

Wersja do druku Generuj PDF
---