Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Piątek, 22 marca 2019 r.
Imieniny obchodzą: Katarzyna, Bogusław, Oktawian, Jagoda

Artykuły


IR. 271.13.5.2018 - Wynik przetargu na: Budowę drogi gminnej nr 111850 ul. Cypriana Kamila Norwida wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w Tomaszowie Lubelskim

 

Tomaszów Lubelski, 2018.04.27

IR. 271.13.5.2018

 

OGŁOSZENIE

 

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem zamówienia jest: „Budowa drogi gminnej nr 111850 ul. Cypriana Kamila Norwida wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w Tomaszowie Lubelskim”

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa drogi gminnej nr 111850 ul. Cypriana Kamila Norwida wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w Tomaszowie Lubelskim” ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 540366-N-2018 z dnia 2018-04-05. ofertę złożył następujący wykonawca:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych
ul. Lwowska 54
22-600 Tomaszów Lubelski

 

Jednocześnie informuje się iż wyżej wymienione postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z art. 93, ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z dnia 2017.08.24.) tj. „cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia…”

 

Wynk przetargu na: Budowę drogi gminnej nr 111850 ul. Cypriana Kamila Norwida wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w Tomaszowie Lubelskim

 

Wersja do druku Generuj PDF
---