Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Poniedziałek, 21 maja 2018 r.
Imieniny obchodzą: Jan, Wiktor, Tymoteusz, Kryspin, Walenty, Monika

Artykuły


IR.271.36.2017 - REMONT CMENTARZA WOJENNEGO W TOMASZOWIE LUBELSKIM - ETAP I

Tomaszów Lubelski 2017-06-27 r.

REMONT CMENTARZA WOJENNEGO W TOMASZOWIE LUBELSKIM - ETAP I

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie


ZAŁĄCZNIKI

Treść ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób

Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - Dokumentacja

Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedmiary robót

Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej


 

Tomaszów Lubelski: 2017.07.13

IR.271.36.3.2017

 

P R O T O K Ó Ł
KOMISJI PRZETARGOWEJ

z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym

 

I. Zamawiający:

Miasto Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski

II. Nazwa zadania:

REMONT CMENTARZA WOJENNEGO W TOMASZOWIE LUBELSKIM - ETAP I”

III. Data i godzina otwarcia ofert:

12 lipiec 2017 r. godz. 11:30

IV. Skład komisji przetargowej:

Marcin Zieliński – Przewodniczący Komisji Przetargowej
Marek Kiełbasa – Sekretarz
Andrzej Sigłowa – Członek komisji
Jadwiga Światowiec – Członek Komisji
Elżbieta Bitkowska – Członek komisji

V. Wartość zamówienia:

Wartość zamówienia została oszacowana na podstawie kosztorysów inwestorskich opracowanych 26 czerwca 2017r. przez Biuro Inżynierskie Matej & Matej spółka cywilna, ul. Lwowska 17, 22-600 Tomaszów Lubelski na kwotę: 186 894,19 zł/netto – 229 879,86 zł/brutto

VI. Kwota na sfinansowanie zadania:

230 000,00 zł/brutto

VII. Oferty złożyli:

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy składającego ofertę Cena oferty brutto Okres gwarancji
1. PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
Spółka z o.o.
ul. Lwowska 37a
22-600 Tomaszów Lubelski
220 157,37 36 miesięcy

Protokół Komisji Przetargowej z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym

Wersja do druku Generuj PDF
---